VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nghị định 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản 
Có hiệu lực từ ngày 01/07/2017, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản với nhiều nội dung đáng chú ý về cấp, thu hồi thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/07/2017.
Theo đó, đấu giá viên trong tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng chỉ được điều hành cuộc đấu giá sau khi được Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá viên. Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp thẻ. Đặc biệt, người được cấp thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/07/2017, tổ chức đấu giá tài sản phải đề nghị Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở cấp thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên đã có thẻ trước ngày 01/07/2017; thẻ đấu giá viên do tổ chức đấu giá tài sản cấp sẽ hết hiệu lực kể từ ngày đấu giá viên được Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá viên mới.

Cũng theo Nghị định này, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/07/2017 muốn tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác phải thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản mới theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Sau khi doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/07/2017 phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản và không được sử dụng cụm từ “đấu giá tài sản” trong tên gọi của mình.

Nhấn vào đây để tải về hoặc xem chi tiết

[Trở về]