VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

Một số điểm mới lưu ý khi kê khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,... 
Nhằm cụ thể hóa Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 (Luật PCTN), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền...
Xem tiếp
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 
Thời gian qua, công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và phòng chống tham nhũng ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, Quảng Bình vẫn còn là tỉnh nghèo, hạ tầng kinh tế - xã hội...
Xem tiếp
Xử lý dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng với phương châm "không có vùng cấm, không có... 
Xử lý dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" có tác dụng răn đe để không...
Xem tiếp
Thống kê các văn bản của Đảng liên quan đến công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Ban hành từ 01/01/2013 đến ngày 30/6/2020) 
Thời gian qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP). Để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và...
Xem tiếp
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả toàn diện, thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế" 
Ngày 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Trang Thông tin điện tử tổng hợp...
Xem tiếp
Quảng Bình: Công tác giám sát của quần chúng Nhân dân trong đấu tranh chống tham nhũng 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống “bất liêm” (mà ngày nay chúng ta gọi là “tham nhũng”) là hệ thống những quan điểm lý luận toàn diện, sâu sắc về nguồn gốc và...
Xem tiếp
Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, khẩn trương, tích cực, với quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp,...
Xem tiếp
Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay 
Vấn đề công khai, minh bạch được đề cập từ thời kỳ La Mã cổ đại, tuy nhiên ở mỗi thời đại, phương thức và mục đích sử dụng các công cụ này có sự khác nhau. Pháp luật của nước ta hiện nay mới tiếp...
Xem tiếp
Một số vấn đề về phòng, chống tham nhũng thời gian qua 

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng(1) đến nay (tính đến tháng 5-2020), nhất là sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cuộc đấu tranh phòng, chống...

Xem tiếp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống tham nhũng 
Ngay từ những ngày đầu mới giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến việc chống các bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí. Những bệnh này được Người diễn đạt trong một thuật ngữ là “bất...
Xem tiếp