VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Người dân huyện Bố Trạch đóng góp 25 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, huyện Bố Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện ra sức thi đua thực hiện 19 tiêu chí NTM. Đến nay, số tiêu chí NTM đạt được bình quân các xã trên địa bàn đã tăng lên với 15,29 tiêu chí/xã.

Trong tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở huyện Bố Trạch là 104 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 25,1 tỷ đồng, số còn lại là ngân sách Trung ương, địa phương và vốn lồng ghép từ các chương trình khác.

Đến nay, tính theo chuẩn mới, Bố Trạch có 09 xã đạt 19 tiêu chí về đích NTM, bao gồm: Thanh Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch, Đồng Trạch, Bắc Trạch, Vạn Trạch, Hạ Trạch, Tây Trạch, Cự Nẫm; 08 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 09 xã đạt 10 -14 tiêu chí, 02 xã đạt 05 - 09 tiêu chí...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM, huyện Bố Trạch tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng “mô hình mẫu” gồm xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, đoạn đường tự quản kiểu mẫu…

Đặng Hà 

[Trở về]