VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Người dân tộc thiểu số gương mẫu 
(Quang Binh Portal) - Anh là Hồ Nam - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng bản, người có uy tín của bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh.
Sinh ra và lớn lên tại bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, anh hiểu được nỗi vất vả, khó khăn của đồng bào nơi đây. Là Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng bản, anh nhận thức sâu sắc vai trò của bản thân trong việc giúp người dân thay đổi nhận thức, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Với những thông tin và kinh nghiệm có được từ các buổi tập huấn, đi tham quan, học hỏi, giao lưu thực tế với các địa phương bạn, anh đã về vận dụng linh hoạt trong việc thường xuyên tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào trong bản cùng thực hiện; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của bản, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; động viên các gia đình cho con em đi học, thực hiện sống vui, sống khỏe, sống có ích, kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội.

Anh Hồ Nam cũng đã chủ động nắm bắt tình hình đời sống sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, phản ánh đến UBND xã giải quyết kịp thời; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, góp phần gìn giữ an ninh, trật tự trong bản; giữ vững tình làng, nghĩa xóm, cùng nhau ra sức đoàn kết xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do xã phát động.

Cùng với Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các Chi hội tại bản, anh đã động viên bà con dân bản hưởng ứng Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chung tay góp công, hiến đất, hiến tài sản làm đường giao thông nội thôn và xây dựng nhiều hạng mục hạ tầng làm thay đổi bộ mặt bản; vận động 02 hộ hiến đất làm nhà văn hóa bản và làm trường Mầm non. Đến nay con em và người dân bản Khe Ngang đã có nhà văn hóa và trường mầm non khang trang phục vụ cho hội họp và học tập.

Bằng uy tín của mình, anh đã tích cực vận động người thân trong gia đình và bà con trong bản luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cơ sở hạ tầng… đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao… Với những cố gắng và việc làm thiết thực, anh đã cùng bà con dân bản xây dựng đời sống vật chất và tinh thần ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 05% năm. Hiện nay, bà con bản Khe Ngang đã tự túc được phần lớn lương thực nhờ 18 ha lúa nước, 10 ha các loại cây trồng hoa màu khác; duy trì đàn gia súc trên 210 con, đàn lợn trên 300 con/năm, đàn gia cầm trên 5000 con. Được sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, hiện tại bản đã có 03 tổ hợp tác chăn nuôi bò lai sinh sản với 39 thành viên tham gia; có 113 ha rừng trồng gồm keo, cao su. Hoạt động trồng rừng và khai thác rừng mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ, đã tạo nên một hướng đi mới trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và hạn chế tình trạng khai thác gỗ trái phép, phá rừng làm nương rẫy… Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, thì bản Khe Ngang cũng tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; bà con dân bản hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và giành được nhiều giải cao… Bản Khe Ngang nhiều năm liền được UBND huyện công nhận đạt Danh hiệu Bản văn hóa.

Riêng đối với bản thân, anh Hồ Nam được tặng nhiều Giấy khen của huyện Quảng Ninh, xã Trường Xuân trong việc chỉ đạo sản xuất, người có uy tín, công tác mặt trận, an ninh - quốc phòng. Gia đình anh cũng là một trong những hộ gia đình của bản Trường Xuân sản xuất kinh doanh giỏi với 05 ha rừng keo, 0,5 ha cao su, chăn nuôi hàng năm 55 con lợn thịt, 03 con lợn nái, 10 con bò. Sản xuất lúa và hoa màu với diện tích 2500m2 mang lại thu nhập ổn định cho gia đình...

Hồng Lựu

[Trở về]