VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 1928/UBND về việc chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản trên...
Xem tiếp
Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và cơ quan chức năng tham gia công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN