VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nhân rộng mô hình liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020 
 (Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Quảng Bình” giai đoạn 2017 - 2020, ngày 08/11/2018, Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn về công tác xây dựng, quản lý câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau.
Tham gia lớp tập huấn có 137 học viên đến từ 20 CLB vừa mới thành lập trong năm 2018. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn về công tác xây dựng, cách quản lý, triển khai hoạt động tại CLB như: Vận động nguồn lực và xây dựng sổ Tấm lòng vàng để hoạt động CLB; bảo vệ quyền, lợi ích; nâng cao nhận thức, kiến thức; chăm sóc đời sống tinh thần thông qua văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu; vay vốn và tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng …

Được biết, năm 2018, Ban Điều hành Đề án đã thành lập thêm 20 CLB, nâng tổng số lên 125 CLB trong toàn tỉnh. Kế hoạch năm 2019 - 2020, Đề án sẽ tiếp tục nhân rộng thêm 60 CLB trở lên tại 30 phường, xã, thị trấn; thu hút tối thiểu 3.000 thành viên tham gia…

Đặng Hà

[Trở về]