VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm về cải cách chính quyền 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 11/7/2017, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chủ đề “Kinh nghiệm của Nhật Bản về cải cách hành chính chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương ở Nhật Bản”. Tại điểm cầu Quảng Bình, đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
Tại hội nghị, các chuyên gia Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính với các nội dung chính như lịch sử cải cách hành chính tại Nhật Bản; thông tin cơ bản về bộ máy chính phủ Nhật Bản; cải tổ chính trong công cuộc cải cách chính phủ Nhật Bản năm 2001; kinh nghiệm cải tổ doanh nghiệp Nhà nước; cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản, số lượng thành viên hội đồng địa phương và cán bộ chính quyền địa phương.

Hội nghị nhằm trao đổi, tham khảo một số kinh nghiệm của Nhật Bản về cải cách hành chính, tổ chức bộ máy của chính quyền Trung ương, địa phương để phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng Đề án về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là dịp để cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ Trung ương và địa phương tham khảo những kinh nghiệm hay của Nhật Bản.

Hồng Mến

[Trở về]