VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nhiều công trình trọng điểm của thị xã Ba Đồn được triển khai đúng tiến độ 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, các nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã được huy động có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đầu tư các công trình thiết yếu góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển.


Thi công công trình cảng cá Quảng Phúc

Theo số liệu thống kê, năm 2019, thị xã Ba Đồn đã huy động và đầu tư hơn 317 tỷ đồng cho công tác xây dựng cơ bản, trong đó: Vốn tỉnh, Trung ương và các dự án trên 212 tỷ đồng, đạt 106,23%; vốn thị xã, đóng góp của Nhân dân và đơn vị thi công là hơn 105 tỷ đồng, đạt 105,54%. Nguồn vốn trên chủ yếu được đầu tư thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn như cảng cá Quảng Phúc; đường từ ngã tư Quảng Thọ đi Quảng trường Biển; Dự án Củng cố nâng cấp kè tả sông Gianh; các công trình thuộc ngành Giáo dục; bê tông hóa đường liên thôn và các kênh mương nội đồng; Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã từ Quảng Long đi Quảng Phương..., đặc biệt tập trung xây dựng một số công trình của xã Quảng Thủy để chuẩn bị thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ngoài ra, nhiều địa phương tự huy động vốn để làm đường cấp phối, quy hoạch thôn, xóm, quy hoạch đồng ruộng, phục vụ giao thông đi lại cho Nhân dân theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đánh giá của UBND thị xã, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 được đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, tiến độ và đúng quy chế đầu tư xây dựng cơ bản.

Hồng Sâm (Đài TT-TH Ba Đồn)

[Trở về]