VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Những chuyển biến tích cực trong công tác lập quy hoạch để phục vụ quản lý đô thị của các sở, ngành và UBND các cấp 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, tốc độ xây dựng, phát triển của các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn ra khá nhanh; các đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng từng bước được nâng cao. Cùng với đó, công tác lập quy hoạch để phục vụ quản lý đô thị của các sở, ngành và UBND các cấp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên, chất lượng đồ án quy hoạch được cải thiện và đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh.
Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay, trên cơ sở Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định, thông tư hướng dẫn, các sở, ngành và địa phương đã thực hiện theo quy hoạch nghiêm túc, có hiệu quả như cử cán bộ chuyên ngành tham gia những lớp học tập, tập huấn văn bản pháp luật mới do Bộ Xây dựng đồng tổ chức; phổ biến văn bản pháp luật mới tại địa phương để hướng dẫn cho từng đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm bắt thực hiện. Các tổ chức Đảng cũng đã chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục về pháp luật, chú trọng công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng để định hướng sự phát triển và thực hiện quy hoạch có hiệu quả, đảm bảo tính khả thi; tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng… từ đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, ngành trong công tác thực hiện quy hoạch. Ngoài ra, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng cũng được thực hiện nghiêm túc thông qua những cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quy hoạch xây dựng, xử lý vi phạm hành chính về quy hoạch; hoạt động đăng tải văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng trên Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh, thông tin quy hoạch được phê duyệt trên Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng.

Từ năm 2010 đến nay, Quảng Bình đã có sự quan tâm đặc biệt đến công tác quy hoạch. Công tác lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh được triển khai tương đối đồng bộ từ Quy hoạch vùng tỉnh thời hạn đến 2030, Quy hoạch vùng liên huyện (khu vực ven biển hai huyện Quảng Ninh - Lệ Thủy); quy hoạch chung tất cả các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh), đô thị mới (gồm: Dinh Mười, Quảng Phương, Tiến Hóa là các đô thị dự kiến hình thành trong giai đoạn đến năm 2030), quy hoạch chung khu chức năng (Khu Kinh tế Hòn La, Khu Kinh tế Cửa khẩu Cha Lo, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng), Quy hoạch phân khu các phường nội thành phố Đồng Hới, nội thị thị xã Ba Đồn, các xã nội thị thuộc đô thị Hoàn Lão mở rộng và Kiến Giang mở rộng, khu vực đô thị du lịch Phong Nha; quy hoạch chi tiết các khu vực quan trọng của thành phố, thị xã và thị trấn, khu vực, lô đất thực hiện dự án đầu tư xây; tất cả các xã đều được lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, điểm dân cư mới ở nông thôn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỷ lệ đất xây dựng phát triển đô thị có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đạt trên 80%. Ở địa bàn thị xã Ba Đồn, các phường nội thị đã được lập quy hoạch phân khu 100%, tỷ lệ đất xây dựng phát triển đô thị có quy hoạch chi tiết đạt trên 30%. Các đô thị Hoàn Lão, Kiến Giang (đạt tiêu chí đô thị loại 4) cũng đã và đang tiến hành tổ chức lập quy hoạch phân khu các khu vực phát triển đô thị thuộc thị trấn, xã nội thị. Các xã ngoại thị quản lý theo quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt và quy hoạch chung nông thôn mới, quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn. Các thị trấn gồm Quán Hàu, Đồng Lê, Quy Đạt, nông trường Lệ Ninh, nông trường Việt Trung, Phong Nha đã được lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000, Quy hoạch phân khu 1/2000. Các đô thị mới gồm Dinh Mười, thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch đã được lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 -1/10.000. Việc thiết kế đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Hới cũng đã được chú trọng, nhiều tuyến phố chính và các trục cảnh quan quan trọng trên địa bàn đã được lập thiết kế đô thị như đường Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hữu Cảnh, Trương Pháp, các tuyến đường hai bên bờ sông Nhật Lệ.

Từ việc chú trọng cho công tác quy hoạch nên trên địa bàn tỉnh đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, nhiều khu đô thị, khu nhà ở thương mại, khu dân cư được khởi công xây dựng, bộ mặt của đô thị, khu chức năng đang dần được khởi sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu nhà ở thương mại, khu dân cư, tuyến đường đô thị nhìn chung phù hợp và tuân thủ Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Các dự án triển khai cơ bản tuân thủ theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; những mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan và pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Thời gian tới, nhằm đạt kết quả cao trong quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn, tỉnh đã đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Luật nói trên để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý và thực hiện; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng xây dựng thành một Luật quy hoạch chung; các nghị định, thông tư hướng dẫn về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị cũng sửa đổi, ban hành thành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chung giúp thuận tiện trong quá trình quản lý và thực hiện; điều chỉnh, giới hạn phạm vi thực hiện đối với một số quy hoạch có tính chất quan trọng, hoặc cấp độ từ quy hoạch phân khu trở lên; nghiên cứu quy định rõ trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đối với trường hợp đồ án Quy hoạch chung đô thị có liên quan đến địa giới hành chính của hai huyện trở lên; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh việc công bố, công khai quy hoạch đảm bảo sự phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định…

PV Minh Huyền

[Trở về]