VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Những kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ tích cực các Bộ, ngành Trung ương cùng với nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong toàn tỉnh, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường ngày càng được tăng cường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.
Trong lĩnh vực đất đai, chính sách pháp luật về đất đai ngày càng hoàn thiện và được UBND tỉnh cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn địa phương. Quyền của người sử dụng đất tiếp tục phát huy, không còn vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, vượt cấp ra Trung ương. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; cơ bản hoàn thành Dự án Rà soát cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp. Cùng với đó, công tác phát triển quỹ đất thực hiện có hiệu quả, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; tiền sử dụng đất thu được hàng năm chiếm khoảng 30 - 40% tổng thu ngân sách; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cải cách thủ tục hành chính ngày càng được quan tâm, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, thu hút đầu tư của tỉnh. Địa phương cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn; đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm như: Dự án Khu Quần thể Resort, thể thao giải trí và Khu Du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy của Tập đoàn FLC, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, Dự án Đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và một số dự án phát triển quỹ đất...

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện cấp được 548.912 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 594.944,96 ha/625.400,26 ha, đạt 96,13%. Đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất nông, lâm trường ngày càng được quản lý chặt chẽ; chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo khu vực khó khăn đã được giải quyết đáp ứng nhu cầu của người dân; kịp thời rà soát, thu hồi đất nông, lâm trường để giao cho người dân ổn định sản xuất; đồng thời kiên quyết thu hồi đất những dự án vi phạm theo quy định. Địa phương cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình với kết quả thực hiện tại 127/159 xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh cũng đã hoàn thành, đưa vào vận hành, sử dụng Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch; đang tích hợp, vận hành thử cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bố Trạch, tiếp tục thực hiện tại huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai một số dự án đã phê duyệt.

Cùng với đó, lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước đã được điều tra, đánh giá, quy hoạch đồng bộ và quản lý ngày càng chặt chẽ, phát huy giá trị phát triển kinh tế. Địa phương đã tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; hoàn thành khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc khai thác, vận chuyển, tập kết cát sỏi lòng sông trái phép, do đó tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh được chấn chỉnh kịp thời. Lĩnh vực tài nguyên nước đã thực hiện hoàn thành điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn 6/8 huyện; xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước tại các hồ, đập phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, đưa công tác quản lý tài nguyên nước ngày càng đi vào nề nếp theo đúng quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; các điểm nóng về ô nhiễm môi trường cơ bản đã được kiểm soát, xử lý; tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại một số cơ sở sở sản xuất đã được chấm dứt, không phát sinh điểm nóng mới hoặc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã chú trọng đầu tư công trình xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng được chú trọng về chất lượng, dần trở thành công cụ quản lý hiệu quả; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cơ bản đã được xử lý; những điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đang từng bước được khắc phục. Rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 77,4% (trong đó khu vực đô thị đạt 91%); chất thải y tế được thu gom, xử lý đúng quy định 100%; chất thải nguy hại cơ bản được kiểm soát, xử lý đúng quy định; nước thải đô thị thu gom, xử lý được 60%, dự kiến đến năm 2022 sẽ thu gom xử lý đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, chưa phát huy hết tối đa nguồn lực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường manh mún, nhỏ lẻ; một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ, kéo dài, hiệu quả sử dụng đất chưa cao; tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ tại một vài nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn xảy ra; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình dự án vẫn gặp khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm; tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn xảy ra; việc giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nơi còn chậm...

Thời gian tới, tỉnh đề xuất một số kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét để quy định phân cấp thẩm quyền xác định giá đất cụ thể cho UBND cấp huyện, đảm bảo phù hợp với thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phát triển bền vững kinh tế biển, hải đảo; sớm hoàn chỉnh trình phê duyệt Quy hoạch không gian biển Quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời nghiên cứu thành lập mô hình tổ chức quản lý theo vùng để quản lý hiệu quả khu vực biển, hải đảo…

Ngoài ra, địa phương cũng mong muốn các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, xem xét hỗ trợ đưa tỉnh Quảng Bình vào Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 thuộc Dự án: “Điều tra, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường, tai biến thiên nhiên, kinh tế - xã hội, vùng ven biển và biển từ 0 - 30m nước các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tỉ lệ 1/50.000 và các vùng trọng điểm 1/25.000”, Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về biển, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 với nhiệm vụ trọng tâm là “Xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội quy mô cấp tỉnh theo định hướng phát triển bền vững, nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu các vùng biển, hải đảo 02 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị theo hướng phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng”…; đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên môi trường biển tỉnh Quảng Bình trong mạng lưới Quốc gia đến năm 2030...

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn