Bản in     Gởi bài viết  
Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành và địa phương đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các Đảng bộ, Chi bộ đã gắn việc triển khai Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiêu biểu như Thị ủy Ba Đồn tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, cấp sổ đỏ; Huyện ủy Quảng Trạch chú trọng chỉ đạo giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển... Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực và hiệu quả, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Đảng bộ thành phố Đồng Hới chỉ đạo gắn việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên"; Đảng bộ huyện Lệ Thủy chọn nội dung đột phá là đề cao trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Thông qua các hoạt động cụ thể đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến làm theo Bác như mô hình thực hiện phong trào quyên góp hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa; mô hình "Điểm sáng chấp hành pháp luật", "Xóm, họ, xứ đạo bình yên" của Ủy ban Mặt trận huyện; mô hình "Hũ gạo tình thương", "Nuôi heo đất", "Ống tiền tiết kiệm" đã tiết kiệm được trên 02 tỷ đồng, hơn 4.300 kg gạo để hỗ trợ cho hơn 1.200 cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện (Đảng bộ huyện Tuyên Hóa); mô hình "Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ" tại thị trấn Lệ Ninh, Kiến Giang và các xã Hồng Thủy, Văn Thủy; phong trào tiết kiệm đóng góp Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" thăm hỏi, động viên gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; phong trào "Phụ nữ tiết kiệm" với 3.254 nhóm, tiết kiệm được trên 20,9 tỷ đồng, giúp cho 58.792 lượt hội viên phụ nữ gặp khó khăn ổn định cuộc sống (Đảng bộ huyện Lệ Thủy); mô hình "Làm kinh tế giỏi", "Xóa đói, giảm nghèo", "Tuổi trẻ Bố Trạch học tập và làm theo lời Bác" (Đảng bộ huyện Bố Trạch); phong trào "Tiết kiệm làm theo lời Bác" (Đảng bộ huyện Quảng Trạch); phong trào "Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững", "Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo", "Thanh niên tham gia bảo về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường biển", Chiến dịch "Hè tình nguyện", "Chủ nhật xanh" (Đảng bộ thị xã Ba Đồn); cuộc thi viết "Nhật ký cá nhân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", mô hình "Trường học an toàn về an ninh trật tự", "Ba an toàn, hai tự quản", "Thôn, tổ dân phố an toàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Dòng họ tự quản về an ninh trật tự" (Đảng bộ thành phố Đồng Hới); mô hình "Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng xứ, họ đạo bình yên" (Hội Cựu chiến binh), phong trào "Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", mô hình "Tiết kiệm từ rau sạch", "Tiết kiệm từ chăn nuôi lợn sạch" (Hội Liên hiệp Phụ nữ)...

Từ thực hiện các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều gương cá nhân điển hình tiên tiến trong làm theo Bác, tiêu biểu như đồng chí Trương Hoàng Yến (Bí thư Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Bình), đồng chí Cao Thanh Tình (Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình), thầy giáo Bùi Công Luân (Trường THCS thị trấn Kiến Giang), em Nguyễn Thế Quỳnh (lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp)...

Tuy nhiên, việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy vẫn còn lúng túng, lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa thật quyết liệt, tính chủ động, sáng tạo chưa cao nên việc thực hiện có nơi không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của địa phương. Bên cạnh đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa thật sự rõ nét, sức thuyết phục không cao. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn hình thức, nội dung không cụ thể, phương pháp chưa phong phú, lôi cuốn. Công tác giáo dục thế hệ đạt hiệu quả chưa cao, còn ít mô hình phù hợp; việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa thật sự sinh động, hấp dẫn, không tạo sức lan tỏa mạnh mẽ...

Thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy các cấp cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, đặc biệt là việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm, trong đó chú trọng lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục hạn chế, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; đề cao tinh thần nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hoạt động biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt, nhân rộng, phổ biến mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời uốn nắn những lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, bệnh thành tích. Cùng với đó, các ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng xây dựng chuẩn mực về mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức và Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Mai Anh

[Trở về]