VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Những kết quả đạt được trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Qua 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích đã mang lại nhiều kết quả tích cực, cung cấp thêm sự lựa chọn cho tổ chức, cá nhân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, những địa bàn còn khó khăn, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong giải quyết TTHC.
Đến nay, quy trình tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ngày càng chặt chẽ, kịp thời và an toàn; chất lượng dịch vụ bưu chính từng bước được nâng cao, hướng tới phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu; thái độ phục vụ của nhân viên bưu điện trong việc chuyển phát kết quả rất tận tình, chuyên nghiệp, đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Đặc biệt, sau khi Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, Bưu điện tỉnh đã bố trí 01 bưu cục đặt tại Trung tâm để thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được thuận lợi. Hiện nay, Bưu điện tỉnh có 58 điểm phục vụ bưu chính công cộng thuộc Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; trong đó có 40 bưu cục và 18 điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành 26 Quyết định công bố Danh mục TTHC có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Đây là cơ sở để triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức rà soát, cập nhật danh mục TTHC thực hiện chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mặt khác, Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình được triển khai, đưa vào sử dụng đã cung cấp đầy đủ danh mục TTHC công thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và cho phép người dân tra cứu tình hình giải quyết TTHC, đồng thời cho phép người dân thực hiện gửi nhận dịch vụ hành chính công trực tuyến, trong đó có nhiều TTHC có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đặc biệt, từ tháng 12/2018, UBND tỉnh đã triển khai tích hợp hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với phần mềm Zalo phục vụ việc tra cứu tình trạng giải quyết TTHC, nhận thông báo kết quả giải quyết TTHC và các tiện ích khác như đánh giá chất lượng dịch vụ công, phản ánh kiến nghị...

Tuy nhiên, nhận thức của người dân về dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC vẫn hạn chế; còn tâm lý sợ mất, thất lạc hồ sơ, giấy tờ gốc nên phải đến cơ quan nơi giải quyết TTHC để gửi, nhận trực tiếp nên số lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa cao. Một số TTHC có thành phần hồ sơ gồm nhiều tài liệu, giấy tờ chuyên môn, nội dung hồ sơ khá chi tiết và phức tạp, yêu cầu phải kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ, do đó việc tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính gặp nhiều khó khăn khi phải hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ. Công tác truyền thông chưa thường xuyên, sâu rộng, cách thức truyền thông chưa đa dạng, phong phú, chưa thu hút nên nhiều người dân chưa biết để sử dụng dịch vụ…

Thời gian tới, các ngành, địa phương sẽ tập trung rà soát, cập nhật danh sách TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời cho phù hợp với điều kiện, phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền, niêm yết tại nơi giải quyết TTHC danh mục TTHC thực hiện, không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường tuyên truyền tiện ích, giá cước dịch vụ, quy trình gửi nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Bưu điện tỉnh hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp nhằm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng; niêm yết giá cước dịch vụ, quy trình nhận, gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp, điểm giao dịch bưu chính, Bưu điện Văn hóa xã.

Cùng với đó, toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với TTHC đã được UBND tỉnh công bố, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả trọn gói tại địa chỉ nhà, cơ quan, tổ chức có nhu cầu thực hiện TTHC. Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC, Bưu điện tỉnh thực hiện đầy đủ yêu cầu, điều kiện, quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; niêm yết công khai danh sách nhân viên Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí thực hiện TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu chính.

Ngoài ra, các ngành, địa phương thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC đã được công bố thực hiện ở mức độ 3, 4 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích...

Tin rằng, việc triển khai tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh là bước tiến quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả cải cách TTHC; đồng thời công khai minh bạch trong hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước, tạo môi trường thu hút đầu tư, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mai Anh

[Trở về]