VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Niêm yết công khai các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng theo quy định Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1094/UBND-XDCB về việc triển khai thực hiện Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng.
Theo đó, nhằm đảm bảo hoạt động cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh tuân thủ theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế, các huyện, thị xã, thành phố niêm yết công khai các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng quy định tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ cho các chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp rà soát các thủ tục hành chính có liên quan đến công tác cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép xây dựng không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, triển khai thực hiện.

Mặt khác, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn cho công chức thuộc các cơ quan cấp phép xây dựng, quản lý đất đai để thực hiện đúng các quy định của Nghị định 53 trong quá trình cấp phép xây dựng.

Mai Anh

[Trở về]