VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Nông dân xã Dương Thủy tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi được Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Dương Thủy (huyện Lệ Thủy) quan tâm, triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.
Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã thường xuyên chỉ đạo các Chi, Tổ hội tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đó chú trọng đến hoạt động SXKD, khuyến khích hội viên nông dân phát triển kinh tế vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Hàng năm, bên cạnh chủ động phối hợp để chuyển giao, tập huấn tiến bộ khoa học kỹ thuật, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã chỉ đạo Chi, Tổ hội tổ chức cho hội viên đăng ký đạt hộ nông dân SXKD giỏi 04 cấp. Sau 05 năm thực hiện, có 550 hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, trong đó: Cơ sở 446 hộ; cấp huyện 69 hộ; cấp tỉnh 33 hộ; cấp Trung ương 02 hộ. Kinh tế hộ gia đình của từng hội viên được nâng lên rõ rệt nhất là các hộ trang trại, thu nhập bình quân của hộ trang trại đạt từ 150 - 250 triệu đồng/năm, vì vậy đã góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương, thu nhập bình quân đầu người ước tính 48 triệu đồng/người/năm.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua có hộ anh Trần Thanh Tùng với mô hình trang trại tổng hợp diện tích 02 ha trồng cây hồ tiêu, chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, kết hợp nuôi cá với chăn nuôi vịt đẻ trứng, cho thu nhập hàng năm từ 300- 500 triệu đồng; anh Trần Văn Vinh trang trại chăn nuôi trâu bò, lợn, gà, nuôi cá, giải quyết 15 lao động, thu nhập 500 - 600 triệu/năm; anh Nguyễn Văn Trí trang trại chăn nuôi tổng hợp gần 02 ha, nuôi cá giống và chăn nuôi lợn, gà, giải quyết việc làm cho 08 lao động, thu nhập 250 - 300 triệu đồng/năm. Nông dân xã Dương Thủy đã mạnh dạn đưa các loại giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đem lại hiệu quả cao, chất lượng gạo thơm ngon giá cả bán ra thị trường cao hơn những năm trước. Chăn nuôi, ngành nghề, dịch vụ có thu nhập và tỷ trọng cao hơn so với trồng trọt đó là nhờ nhiều hộ nông dân đã khắc phục khó khăn, đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm và mở rộng nghành nghề, dịch vụ nên đã mang lại hiệu quả.

Xã Dương Thuỷ hiện có 05 trang trại chăn nuôi tổng hợp và nhiều gia trại làm ăn có hiệu quả mang tính bền vững, có 03 vườn kiểu mẫu và nhiều vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế cao thu hút hàng trăm lao động nông thôn, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho con em địa phương; 05 Hợp tác xã thực hiện liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh; giải quyết việc làm, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị.

Với phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với SXKD giỏi, phong trào đã khuyến khích, động viên nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo, thi đua làm giàu; xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn; tích cực tham gia thực hiện Chương trình nông thôn mới nâng cao của Đảng bộ và Nhân dân xã Dương Thủy. Thông qua phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, Hội đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Cũng từ phong trào, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân giỏi với các hộ nông dân nghèo đã trở thành nề nếp trong sản xuất và đời sống văn hóa của cộng đồng nông thôn. Các hộ nông dân SXKD giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động. Nhiều nông dân SXKD giỏi đã trở thành hạt nhân đoàn kết và nhân tố hoà giải có uy tín trong cộng đồng dân cư. Phong trào đã có sức thu hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy việc xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, chính quyền giao. Từ phong trào đã làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân đó là: Chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa lớn; sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống- sang ứng dụng công nghệ cao; năng suất lao động thấp - sang năng suất lao động cao; từ coi trọng về số lượng sản phẩm - sang chất lượng, giá trị lợi nhuận gắn với an toàn thực phẩm và phát triển bền vững trong SXKD.

Những kết quả trên đã khẳng định phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; lôi cuốn, khích lệ hàng trăm hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giữ vững an ninh nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp trong nông thôn; đẩy mạnh giảm nghèo, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo tiền đề vững chắc cho xã Dương Thủy vững bước đi lên…

PV Hồng Lựu

[Trở về]