VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phân bổ 05 tỷ đồng cho các đơn vị thực hiện Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm thuộc ngân sách tỉnh năm 2018.
Theo đó, UBND tỉnh phân bổ kinh phí Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm thuộc ngân sách tỉnh năm 2018 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 810 triệu đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 tỷ đồng, Sở Thông tin và Truyền thông 500 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 200 triệu đồng; Báo Quảng Bình 60 triệu đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình 150 triệu đồng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 50 triệu đồng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên (Tỉnh đoàn) 150 triệu đồng. Ngoài ra, các huyện Minh Hóa 690 triệu đồng, Tuyên Hóa 140 triệu đồng, Quảng Trạch 120 triệu đồng, Bố Trạch 450 triệu đồng, Lệ Thủy 140 triệu đồng, Quảng Ninh 110 triệu đồng, thị xã Ba Đồn 410 triệu đồng và thành phố Đồng Hới 20 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

Hồng Mến

[Trở về]