VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phân bổ 10,77 tỷ đồng thực hiện mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động cho các đơn vị. 
Theo đó, UBND tỉnh phân bổ 10,77 tỷ đồng từ nguồn “Trung ương bổ sung có mục tiêu” năm 2019 cho các đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động.

Cụ thể, Dự án Tăng cường an toàn vệ sinh lao động 440 triệu đồng (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 10 tỷ đồng (thuộc Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình); Dự án Phát triển thị trường lao động và việc làm 330 triệu đồng (thuộc Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

N.Quý

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn