VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phân bổ 856,815 tấn gạo dự trữ Quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1751/QĐ-UBND về việc phân bổ đợt 1 số gạo 856,815 tấn gạo từ nguồn dữ trữ Quốc gia cho các huyện, thị xã, thành phố để cứu đói cho Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.
Cụ thể: Huyện Lệ Thủy 157,020 tấn; huyện Quảng Ninh 100,650 tấn; thành phố Đồng Hới 18,660 tấn; huyện Bố Trạch 180,075 tấn; huyện Quảng Trạch 105,255 tấn; thị xã Ba Đồn 98,805 tấn; huyện Tuyên Hóa 55,815 tấn; huyện Minh Hóa 140,535 tấn.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn các địa phương cấp phát gạo kịp thời, đúng đối tượng, mục đích, chế độ quy định và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại các địa phương, cơ sở và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình đời sống Nhân dân để tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đột xuất từ các địa phương, báo cáo UBND để tiếp tục phân bổ số gạo còn lại.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố theo số lượng gạo được phân bổ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/5/2019; lưu kho 24,345 tấn gạo còn lại để tiếp tục phân bổ khi phát sinh đề xuất nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương.

Hồng Lựu

[Trở về]