VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phân bổ gạo bổ sung hỗ trợ học sinh năm học 2016 - 2017 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1168/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo bổ sung hỗ trợ học sinh năm học 2016 -2017 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh đã quyết định phân bổ gạo bổ sung hỗ trợ cho 90 học sinh Trường THCS Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) năm học 2016 - 2017 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ với số lượng 12.150 kg.
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên hướng dẫn và giám sát việc phát gạo tại UBND các huyện, thị xã có học sinh được hỗ trợ gạo; tổng hợp để báo cáo kết quả lên Bộ Tài chính.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND huyện Bố Trạch tổ chức tiếp nhận gạo hỗ trợ; vận chuyển, cấp phát đến cho Trường THCS Xuân Trạch và hướng dẫn trường học cấp phát đúng đối tượng.

Hồng Lựu

[Trở về]