VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phân bổ hơn 1.368 tấn gạo cứu đói cho các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian giáp hạt năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc phân bổ 1.368,315 tấn gạo cứu đói của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian giáp hạt năm 2018. 
Theo đó, Huyện Lệ Thủy được phân bổ 191,160 tấn; huyện Quảng Ninh 135,015 tấn; thành phố Đồng Hới 28,095 tấn; huyện Bố Trạch 296,760 tấn; huyện Quảng Trạch 156,600 tấn; thị xã Ba Đồn 159,420 tấn; huyện Tuyên Hóa 133,185 tấn và huyện Minh Hóa 268,080 tấn.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao, nhận, hướng dẫn các địa phương cấp phát khẩn trương, đúng đối tượng, chế độ quy định và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế.

N.Quý

[Trở về]