VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch, nội chính, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh, quốc phòng an ninh, thi đua khen thưởng, xúc tiến đầu tư chung, phụ trách thanh tra, quản lý ngân sách, đầu tư nước ngoài FDI, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác XDCB chung và các công trình dự án không thuộc lĩnh vực các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách; phê duyệt các dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước; phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới, quy hoạch vùng Quảng Bình, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, các quy hoạch thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; phụ trách các dự án quốc phòng - an ninh, các dự án trọng điểm theo quy định của tỉnh; phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án của các nhà đầu tư có liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc trực tiếp phê duyệt.

- Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo: Ban an toàn giao thông, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách tư pháp, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và một số Hội đồng và Ban chỉ đạo khác theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các ngành, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Nội vụ, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Giao thông - Vận tải, công nghiệp, xây dựng, tài chính, thương mại, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp; giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách; ký các Quyết định xử lý vi phạm hành chính; phê duyệt các dự án nhà ở thương mại; phê duyệt dự án của các nhà đầu tư, các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án ODA, NGO thuộc sở, ngành, lĩnh vực phụ trách (trừ dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước); phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực phụ trách; phê duyệt quyết toán tất cả các công trình xây dựng cơ bản thuộc các lĩnh vực.

- Trực tiếp chỉ đạo các ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Giao thông vận tải, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Quỹ Phát triển đất, Cục Thống kê, Cục Thuế, Hải Quan, BQL Khu kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại và các tổ chức tín dụng trên địa bàn, BQL dự án xây dựng công trình dân cụng và công nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Trực tiếp phụ trách các dự án: Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, Dự án cấp nước Quảng Trạch (Hunggari) và Dự án vệ sinh môi trường Quảng Trạch (Đan Mạch), Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời, Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, dự án LRAMP, dự án Hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện 4 tỉnh… Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I và II.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

- Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh điều hành công việc UBND khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng.

3. Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa xã hội và đời sống, du lịch, thực hiện chính sách tôn giáo, phòng chống tệ nạn xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Minh Hóa theo Nghị quyết 30a Chính phủ; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo lĩnh vực phụ trách; phê duyệt các dự án đầu tư của nhà đầu tư, các dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án ODA, NGO thuộc sở, ngành, lĩnh vực phụ trách (trừ dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước); phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc sở, ngành, lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các ngành, đơn vị: Lao động Thương binh và Xã hội; Văn hóa Thể thao; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học - Công nghệ; Ban Tôn giáo; Y tế; Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới; Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh; Trường Chính trị tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách các chương trình, dự án: Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình Phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; Chương trình Giảm nghèo, giải quyết việc làm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; Dự án tổng thể thí điểm phát triển bền vững kinh tế xã hội, giảm nghèo và phòng chống thiên tai 32 xã bãi ngang, cồn bãi; Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP).

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

4. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, truyền dẫn phát sóng, vô tuyến điện, hạ tầng thông tin, quảng cáo trên báo chí, mạng Internet, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; thực hiện chính sách dân tộc; giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và quản lý nhà nước đối với các hội nghề nghiệp, hội xã hội, hội xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh; công tác thanh niên, công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến pháp luật; theo dõi các tổ chức phi Chính phủ (NGO); công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo lĩnh vực phụ trách; các dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án ODA, NGO thuộc sở, ngành, lĩnh vực phụ trách (trừ dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước), phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc các sở, ngành, lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

- Theo dõi công tác tuyên giáo, dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở.

- Trực tiếp chỉ đạo các ngành, đơn vị: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc, Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

5. Đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng, định giá đất, Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, nông dân, nông thôn, kinh tế hợp tác, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai; Hợp tác 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12; công tác biên giới đất liền và biên giới trên biển; quản lý địa giới hành chính; giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với thường trực Hội Nông dân tỉnh; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; phê duyệt các dự án đầu tư của nhà đầu tư, các dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án ODA, NGO thuộc sở, ngành, lĩnh vực phụ trách (trừ dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước); phê duyệt các dự án phát triển quỹ đất; phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc sở, ngành, lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX, các doanh nghiệp: công ty LCN Bắc Quảng Bình, công ty LCN Long Đại, công ty Cao su Việt Trung, công ty Cao su Lệ Ninh.

- Trực tiếp phụ trách các chương trình, dự án: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các dự án FLC tại xã Hải Ninh.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

6. Đồng chí Từ Hồng Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnhh

- Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

7. Đồng chí Nguyễn Văn Man - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về quốc phòng ở địa phương.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

8. Đồng chí Trần Đình Dinh - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Nội vụ, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác nội vụ.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

9. Đồng chí Trần Thuynh - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Tài chính, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về tài chính.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

10. Đồng chí Đinh Hữu Thành - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến kế hoạch và đầu tư.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

11. Đồng chí Nguyễn Thị Lài - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Tư pháp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác tư pháp.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

12. Đồng chí Phan Văn Thường - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Công Thương, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công nghiệp, thương mại.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

13. Đồng chí Phan Văn Khoa - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

14. Đồng chí Phạm Quang Hải- Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về giao thông vận tải.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

15. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác Lao động Thương binh và Xã hội.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

16. Đồng chí Nguyễn Đức Lý - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về khoa học, công nghệ.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

17. Đồng chí Hồ An Phong - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác văn hoá, thể thao và du lịch.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

18. Đồng chí Đinh Quý Nhân - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác giáo dục, đào tạo.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

19. Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Y tế, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

20. Đồng chí Nguyễn Huệ - Ủy viên UBND tỉnh

- Chánh Thanh tra tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về thanh tra.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

21. Đồng chí Lê Anh Tuấn - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Xây dựng, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về xây dựng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

22. Đồng chí Hoàng Việt Hùng - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác thông tin, truyền thông.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

23. Đồng chí Đặng Thái Tôn - Ủy viên UBND tỉnh

- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về dân tộc.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

24. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quý - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Ngoại vụ, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác đối ngoại.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

25. Đồng chí Trần Phong - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

26. Đồng chí Trần Vũ Khiêm - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Văn hóa và Thể thao.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

27. Đồng chí Nguyễn Trần Quang - Ủy viên UBND tỉnh

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, phụ trách công tác Văn phòng UBND tỉnh. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan theo Quy định của Quy chế làm việc được ban hành tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 và chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: Thông báo số 1306/TB-UBND ngày 19/8/2016; 52/TB-UBND ngày 11/01/2018

[Trở về]