VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung và quy hoạch phân khu về xây dựng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các kế hoạch tổng thể chung; quốc phòng an ninh; nội chính; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; cải cách tư pháp; xúc tiến đầu tư; chủ trương đầu tư các lĩnh vực; quản lý ngân sách; đầu tư nước ngoài (ODA, FDI); thi đua khen thưởng; thanh tra; phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác XDCB chung và các công trình dự án không thuộc lĩnh vực các Phó Chủ tịch phụ trách; phụ trách các dự án quốc phòng - an ninh; chỉ đạo chung các dự án trọng điểm theo quy định của tỉnh; phê duyệt các dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo: Ban an toàn giao thông tỉnh; Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và một số Hội đồng, Ban chỉ đạo khác theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các ngành, đơn vị: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Nội vụ, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Giao thông, Vận tải; công nghiệp; xây dựng; tài chính; thương mại; sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp; giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách; ký các Quyết định xử lý vi phạm hành chính; công tác quy hoạch, kế hoạch và xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ quyết định phê duyệt dự án nhóm B sử dụng ngân sách nhà nước); quy hoạch chi tiết xây dựng; các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại; phê duyệt quyết toán tất cả các công trình xây dựng cơ bản thuộc các lĩnh vực.

- Trực tiếp chỉ đạo các ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Quỹ Phát triển đất, Cục Thống kê, Cục Thuế, Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng trên địa bàn; các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Trực tiếp phụ trách các dự án: Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới; Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới; Dự án cấp nước Quảng Trạch (Hunggari) và Dự án vệ sinh môi trường Quảng Trạch (Đan Mạch); Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời; dự án LRAMP; Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I và II; Dự án Hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện 4 tỉnh...

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

- Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh điều hành công việc UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng.

3. Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa xã hội và đời sống; du lịch; thực hiện chính sách tôn giáo; phòng chống tệ nạn xã hội; chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Minh Hóa theo Nghị quyết 30a Chính phủ; các tổ chức phi Chính phủ và các dự án NGO; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo lĩnh vực phụ trách; công tác quy hoạch, kế hoạch và xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ quyết định phê duyệt dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước);

- Trực tiếp chỉ đạo các ngành, đơn vị: Lao động Thương binh và Xã hội; Văn hóa Thể thao; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học - Công nghệ; Y tế; Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới; Ban Tôn giáo; Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Trường Đại học Quảng Bình; Trường Chính trị tỉnh, các Trường cao đẳng; BQL Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP).

- Phụ trách các chương trình, dự án: Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình Phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; Chương trình Giảm nghèo, giải quyết việc làm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; Dự án tổng thể thí điểm phát triển bền vững kinh tế xã hội, giảm nghèo và phòng chống thiên tai 32 xã bãi ngang, cồn bãi; Dự án phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Công tỉnh Quảng Bình.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

4. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Thông tin; truyền thông; dân tộc; thi hành án dân sự; bảo hiểm xã hội; tư pháp; quản lý nhà nước về công tác: Người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ... và quản lý nhà nước đối với các hội nghề nghiệp, hội xã hội, hội xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh; Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo lĩnh vực phụ trách; công tác quy hoạch, kế hoạch và xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ quyết định phê duyệt dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước).

- Phụ trách công tác dân vận chính quyền và dân chủ ở cơ sở.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc, Cục Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường; giải phóng mặt bằng; định giá đất; phát triển quỹ đất; nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, nông dân, nông thôn, kinh tế hợp tác, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai; Hợp tác 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12; công tác biên giới đất liền và biên giới trên biển; quản lý địa giới hành chính; giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Thường trực Hội Nông dân tỉnh; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; công tác quy hoạch, kế hoạch và xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ quyết định phê duyệt dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước).

- Trực tiếp chỉ đạo các ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX; các doanh nghiệp: Công ty LCN Bắc Quảng Bình, Công ty LCN Long Đại, Công ty cổ phần Việt Trung, Công ty cổ phần Lệ Ninh, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi.

- Trực tiếp phụ trách các chương trình, dự án: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các dự án FLC tại xã Hải Ninh.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

6. Đồng chí Từ Hồng Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnhh

- Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

7. Đồng chí Nguyễn Văn Man - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về quốc phòng ở địa phương.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

8. Đồng chí Trần Đình Dinh - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Nội vụ, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác nội vụ.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

9. Đồng chí Trần Thuynh - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Tài chính, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về tài chính.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

10. Đồng chí Đinh Hữu Thành - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến kế hoạch và đầu tư.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

11. Đồng chí Nguyễn Thị Lài - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Tư pháp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác tư pháp.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

12. Đồng chí Phan Văn Thường - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Công Thương, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công nghiệp, thương mại.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

13. Đồng chí Phan Văn Khoa - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

14. Đồng chí Phạm Quang Hải- Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về giao thông vận tải.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

15. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác Lao động Thương binh và Xã hội.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

16. Đồng chí Nguyễn Đức Lý - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về khoa học, công nghệ.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

17. Đồng chí Hồ An Phong - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác văn hoá, thể thao và du lịch.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

18. Đồng chí Đinh Quý Nhân - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác giáo dục, đào tạo.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

19. Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Y tế, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

20. Đồng chí Nguyễn Huệ - Ủy viên UBND tỉnh

- Chánh Thanh tra tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về thanh tra.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

21. Đồng chí Lê Anh Tuấn - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Xây dựng, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về xây dựng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

22. Đồng chí Hoàng Việt Hùng - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác thông tin, truyền thông.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

23. Đồng chí Đặng Thái Tôn - Ủy viên UBND tỉnh

- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về dân tộc.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

24. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quý - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Ngoại vụ, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về công tác đối ngoại.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

25. Đồng chí Trần Phong - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

26. Đồng chí Trần Vũ Khiêm - Ủy viên UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Văn hóa và Thể thao.

- Phó Chủ tịch Hội đồng và Phó Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.   

27. Đồng chí Nguyễn Trần Quang - Ủy viên UBND tỉnh

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, phụ trách công tác Văn phòng UBND tỉnh. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan theo Quy định của Quy chế làm việc được ban hành tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 và chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: Thông báo số 256/TB-UBND ngày 05/3/2019; Thông báo số 1306/TB-UBND ngày 19/8/2016; 52/TB-UBND ngày 11/01/2018

[Trở về]