VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG LÃNH ĐẠO
  

1. Đồng chí Phạm Hồng Tâm - Viện trưởng

Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo phòng tổ chức cán bộ, Văn phòng tổng hợp thống kê tội phạm, cho đường lối kiểm sát xét xử các vụ án sơ thẩm ở cấp tỉnh, theo dõi địa bàn VKSND TP Đồng Hới.

2. Đồng chí Đoàn Công Kê - Phó viện

Trực tiếp chỉ đạo Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra án kinh tế, chức vụ (P1); Phòng kiểm sát án Dân sự (P5); Phòng kiểm sát thi hành án (P10); theo dõi địa bàn các VKSND huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.

3. Đồng chí Trần Thường Phi - Phó viện

Trực tiếp chỉ đạo kiểm sát xét xử phúc thẩm (P3); Phòng kiểm sát giam giữ (P4); theo dõi địa bàn các VKSND huyện Bố Trạch và Quảng Trạch.

4. Đồng chí Lê Xuân Hòa - Phó viện

Trực tiếp chỉ đạo phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án trị an, an ninh, ma túy (P2); Phòng kiểm sát xét xử khiếu tố (P7); theo dõi các VKSND huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN