VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất theo quy định tại Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn trong thời gian qua tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. UBND tỉnh đã tập trung, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện quyết liệt, đồng bộ giải pháp, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát dự án đầu tư công và đạt được những kết quả tích cực.
Theo đó, UBND tỉnh đã tổ chức các hội nghị chuyên đề về đẩy nhanh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức làm việc với chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, tháo gỡ kịp thời rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Hiện nay, các đơn vị đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình, sớm đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão, đặc biệt là công trình giao thông, thủy lợi, đê kè chống lũ. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, khối lượng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách Nhà nước quý III ước thực hiện 1.300 tỷ đồng, tăng 99,2% so với quý cùng kỳ năm 2019; 9 tháng ước thực hiện 2.544 tỷ đồng, tăng 57,6% so cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đến hết tháng 9/2020 ước đạt 55%, trong đó tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn cụ thể như sau: Ngân sách Trung ương (NSTW) hỗ trợ các chương trình mục tiêu 67,95%; NSTW hỗ trợ các chương trình mục tiêu Quốc gia 51,24%; vốn nước ngoài ODA 31,18%; vốn cân đối ngân sách địa phương 71,51%; vốn dự phòng NSTW năm 2019 3,94%; vốn năm 2018, 2019 kéo dài 63,32%.

Đối với các dự án ODA, các ngành chức năng cũng đã làm việc, hướng dẫn Ban Quản lý Dự án ODA để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch đề ra; tập trung thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quyết định đầu tư các Dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu của các Dự án. Về một số dự án NGO, quý III/2020, tỉnh đã phê duyệt, tiếp nhận Dự án Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro dịch bệnh Covid-19 với tổng kính phí thực hiện là 63.469 USD do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tài trợ; đồng thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 03 dự án với tổng kinh phí khoảng 245 tỷ đồng do 02 tổ chức Tổ chức Peace Trees Vietnam và Tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA - Na Uy) tài trợ.

Mặt khác, về tình hình đầu tư từ ngoài ngân sách, Quý III/2020, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 26 dự án với tổng mức đầu tư hơn 9.269 tỷ đồng (Trong đó đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trang trại Điện gió BT1 và BT2 thuộc Cụm Trang trại Điện gió B&T của Công ty Cổ phần Điện gió BT1 và BT2 với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng); 9 tháng đã phê duyệt chủ trương đầu tư 70 dự án với tổng mức đầu tư hơn 15.900 tỷ đồng. Ngoài ra, các dự án FDI tiếp tục được đầu tư và triển khai hoạt động theo tiến độ.

Tuy nhiên, tình hình giải ngân nguồn vốn chưa đạt tiến độ đề ra; vẫn còn dự án vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng việc xử lý còn chậm, lúng túng; một số dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ năm 2018, 2019 sang năm 2020 và dự án sử dụng nguồn vốn từ tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh triển khai còn chậm. Các Bộ chủ quản của những Dự án ODA có cơ chế đồng chủ quản thường thông qua kế hoạch hoạt động và ngân sách của Dự án muộn nên các Ban Quản lý Dự án không đủ thời gian để thực hiện thủ tục, giải ngân nguồn vốn làm chậm tiến độ thực hiện Dự án. Việc thực hiện những thủ tục ký thỏa thuận vay lại của các Dự án ODA có cấu phần vay lại kéo dài làm một số dự án đã được giao vốn nước ngoài nhưng không giải ngân được...

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở đơn vị, địa phương, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các biện pháp triển khai thực hiện nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất theo quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ. Bên cạnh việc đó, địa phương cũng sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo các hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh cũng sẽ quyết liệt thực hiện điều chuyển vốn đầu tư công từ các ngành, đơn vị, địa phương và từng dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng thực hiện và giải ngân tốt; tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong giải ngân nguồn vốn được giao; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp làm chậm, vi phạm quy định gây thất thoát, lãng phí, bị thu hồi vốn.

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn