VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phấn đấu đến năm 2020, nâng tổng số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy trên địa bàn lên trên 50% Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND về việc thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” đến năm 2020.
Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền cấp xã; phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, động viên Nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm và ma túy, giữ gìn trật tự xã hội; tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy, người nghiện ma túy; giữ số xã, phường trong sạch không tệ nạn ma túy; phấn đấu làm chuyển hóa địa bàn ở những xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy; tăng thêm số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

Tỉnh phấn đấu giảm số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy theo từng năm, đến hết năm 2020 giảm 05% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn về ma túy, đồng thời giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với giai đoạn 2012 - 2015. Đối với xã, phường không tệ nạn ma túy, duy trì không để phát sinh tệ nạn ma túy. 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; ngăn chặn đà gia tăng người nghiện ma túy. Đến năm 2020, nâng tổng số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy trên địa bàn lên trên 50%. Hàng năm 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tích cực đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn tỉnh; phấn đấu mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố mỗi năm xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy; không để phát sinh tình trạng trồng cây có chất ma túy, tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy; triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện.

Hồng Mến

[Trở về]