VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Pháp lệnh Cảnh sát cơ động phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong 05 năm qua (2014 - 2019), dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), đạt được nhiều kết quả. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh về Pháp lệnh được nâng lên.
Ngay sau khi Pháp lệnh CSCĐ có hiệu lực (ngày 01/7/2014), UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tập huấn cho lực lượng CSCĐ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nắm, thực hiện. Thông qua đó giúp cán bộ, chiến sỹ nắm chắc nội dung Pháp lệnh, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời tuyên truyền đến cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân biết rõ hơn về lực lượng CSCĐ, từ đó quan tâm, phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng CSCĐ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh CSCĐ, Công an tỉnh đã xây dựng các văn bản, kế hoạch, phương án triển khai thực hiện các mặt công tác của lực lượng CSCĐ; xây dựng kế hoạch, lịch về công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt bão; Phương án về phòng, chống tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự tại các mục tiêu, tuyến, địa bàn trọng điểm; kế hoạch luyện tập và diễn tập thực binh phương án phòng thủ cấp tỉnh và các huyện, thị trong tỉnh.

Là đơn vị chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố nên lực lượng CSCĐ luôn xác định rõ trọng trách, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong 05 năm, lực lượng CSCĐ đã phối với với Công an các đơn vị, địa phương và các ban, ngành chức năng ra quân thực hiện giải quyết nhiều vụ việc và điểm nóng phực tạp về an ninh trật tự; huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện và diễn tập phương án phòng thủ cấp tỉnh, cũng như cấp huyện. Kết quả, công tác phối hợp đã đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn, ổn định lòng dân, được các cấp lãnh đạo khen ngợi và tin tưởng. Các đợt ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đã được cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát cơ động chấp hành nghiêm kỷ luật, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhằm bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh cũng như công tác xây dựng lực lượng CSCĐ, Công an tỉnh đã triển khai tốt việc trang cấp thiết bị, vật dụng vũ trang bảo vệ, tuần tra kiểm soát của lực lượng CSCĐ; chỉ đạo lực lượng CSCĐ thường xuyên nắm tình hình, điều tra khảo sát các tuyến, địa bàn trọng điểm để xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát cụ thể, chính xác, đảm bảo thời gian, yêu cầu nghiệp vụ, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ hợp lý; chủ động xây dựng các phương án phối hợp, hiệp đồng tác chiến, dự kiến tình huống có thể xảy ra và biện pháp giải quyết trong quá trình tuần tra kiểm soát của lực lượng CSCĐ.

Lực lượng CSCĐ đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tấn công trấn áp tội phạm tại khu vực xung yếu và địa bàn trọng điểm; bố trí triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của dân tộc và hoạt động chính trị, ngoại giao của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn tỉnh; tổ chức ứng trực 100% quân số bảo đảm khi có điều động đột xuất của lãnh đạo Công an tỉnh. Trong 05 thực hiện Pháp lệnh, lực lượng CSCĐ đã tổ chức 1.997 ca tuần tra kiểm soát với 15.976 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ hàng chục trường hợp cá nhân phạm pháp hình sự bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phá thành công nhiều chuyên án về đánh bạc bằng nhiều hình thức, sử dụng ma túy trái phép và hoạt động tín dụng đen...

Đặc biệt, trong thời gian qua, do sự cố môi trường biển, tình hình an ninh trật tự đã làm làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân ven biển và Nhân dân trên toàn tỉnh. Lợi dụng tình hình trên, số đối tượng tôn giáo cực đoan tìm mọi cách để chống phá, gây chia rẽ mối đoàn kết, lực lượng CSCĐ tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung đẩy mạnh thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo kế hoạch của Công an tỉnh; đảm bảo 100% quân số đơn vị ứng trực, trực tiếp giải quyết các vụ việc khi có yêu cầu; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong Công an tỉnh và Công an các địa phương tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác vũ trang bảo vệ các mục tiêu trọng điểm luôn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; bảo vệ an toàn các mục tiêu, trụ sở, tài sản nhà nước và cá nhân, hội nghị quan trọng của tỉnh cũng như các đoàn lãnh đạo cấp cao của Nhà nước đến thăm và làm việc. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã tiến hành hàng chục ngàn ca tuần tra kiểm soát bảo vệ an toàn mục tiêu; giới thiệu hướng dẫn cho 152.033 lượt khách đến liên hệ công tác đúng lĩnh vực; phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chủ quản, cơ quan chức năng gặp gỡ, động viên, giải thích và hướng dẫn 1.919 lượt công dân thực hiện khiếu kiện, khiếu nại thực hiện đúng quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và nội quy, quy định của cơ quan; bảo vệ an toàn 855 hội nghị tổ chức tại các mục tiêu...

Ngoài ra, công tác hậu cần luôn đảm bảo phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng CSCĐ, việc quản lý, bảo quản, sử dụng trang bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ luôn được thực hiện một cách thường xuyên, đảm bảo. Phương tiện chuyên chở quân luôn được sửa chữa, bảo trì sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Doanh trại, đơn vị luôn được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, trang trí nghiêm trang; phòng ở vệ sinh nội vụ cá nhân của cán bộ, chiến sỹ được kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Pháp lệnh CSCĐ tại Quảng Bình đang còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chưa đầy đủ; quân số, biên chế còn thiếu nhiều so với quy mô cơ cấu xác định; quy định về việc ra mệnh lệnh, chỉ huy, điều hành lực lượng CSCĐ ra quân thực hiện nhiệm vụ giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, biểu tình bạo loạn chưa cụ thể, vai trò, trách nhiệm của các lực lượng tham gia dẫn đến công tác phối hợp lúng túng, chưa kịp thời, hiệu quả hạn chế; trang thiết bị đầu tư cho CSCĐ đã được tăng cường song còn thiếu so với mô hình tổ chức, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện Pháp lệnh CSCĐ trong thời gian tới, thiết nghĩ Pháp lệnh CSCĐ cần được nâng lên thành Luật CSCĐ và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, quân số, biên chế của CSCĐ ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ, có chất lượng cao; các loại vũ khí, phương tiện công tác, quân trang, quân dụng được trang bị thích hợp với công tác của lực lượng CSCĐ cũng như đội ngũ làm công tác chuyên môn trong lực lượng CSCĐ được quan tâm, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn...

Hồng Mến

[Trở về]