VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phát động Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 20/6/2019, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Bố Trạch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với UBND huyện Bố Trạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
Ngày 08/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 363/QĐ-TTg chọn tháng 6 hàng năm là Tháng hành động Quốc gia về PCBLGĐ để mỗi cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân và gia đình nâng cao nhận thức, hành động trong việc thực hiện mục tiêu PCBLGĐ, bình đẳng giới.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác PCBLGĐ, từng bước đưa Luật PCBLGĐ vào cuộc sống. Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề có liên quan đến công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình… Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng thực hiện nhiều mô hình PCBLGĐ, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, hạn chế tệ nạn xã hội và hiện tượng vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội như phong trào thi đua gia đình hạnh phúc, gia đình không có bạo lực, Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững…

Thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục triển khai tốt quy định của pháp luật, các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác PCBLGĐ, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân, để mỗi người đều có thể có cơ hội sống trong môi trường gia đình xã hội an toàn, hạnh phúc.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, UBND huyện Bố Trạch đã kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về PCBLGĐ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia về PCBLGĐ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân, gia đình, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa…

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã diễu hành trên các tuyến đường trung tâm của huyện Bố Trạch nhằm tuyên tuyền về PCBLGĐ.

Mai Anh

[Trở về]