Bản in     Gởi bài viết  
Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần xây dựng huyện Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới 
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Hội CCB huyện Lệ Thủy đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao tính tự chủ, khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Các cấp hội CCB huyện Lệ Thủy đã tích cực, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân trước những vấn đề bức xúc của địa phương, làm cho cán bộ, hội viên CCB và nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền. Nhờ vậy, cán bộ, hội viên CCB huyện đã phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết quả nổi bật nhất mà Hội CCB huyện Lệ Thủy đạt được trong những năm qua là việc thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Thông qua phong trào này, các hội viên CCB đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Hoạt động hỗ trợ giúp hội viên phát triển kinh tế, nhất là vốn vay được các cấp hội hết sức quan tâm.

Đến nay, hội CCB các cấp đã tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền hơn 63 tỷ đồng, vốn quỹ hội cho hội viên vay phát triển kinh tế là 4,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều hội viên CCB cũng đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, quỹ tín dụng nhân dân xã... để phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp hội thường xuyên thực hiện công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu, tạo việc làm cho hội viên và con em CCB.

Thống kê 5 năm qua, Hội CCB huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị tổ chức 37 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 2 lớp đào tạo nghề, 5 lớp nâng cao kiến thức ủy thác vay vốn cho 1.534 hội viên; giới thiệu việc làm cho 370 con em CCB.

Đặc biệt, nhiều chi hội CCB đã năng động, tìm cách tổ chức xây dựng quỹ hội có hiệu quả bằng nhiều hình thức như: Đảm nhận công trình xây dựng, đảm nhận các hoạt động dịch vụ của HTX, nhận đất trồng rừng, trồng lúa, nuôi cá..., vận động sự đóng góp hỗ trợ của các nhà hảo tâm, con em xa quê, các doanh nghiệp...


Mô hình kinh tế trang trại của hội viên CCB xã Văn Thủy cho hiệu quả kinh tế cao

Nhờ vậy, quỹ hội ngày càng tăng. Năm 2016, tổng số dư quỹ hội của toàn huyện đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 250.000 đồng/hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Một số xã có quỹ hội lớn như Lộc Thủy, Thái Thủy (1,25 triệu đồng/hội viên), Mỹ Thủy (890.000đồng/hội viên), Phong Thủy (790.000đồng/hội viên).

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”..., các cấp Hội CCB huyện Lệ Thủy đã vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện, các hoạt động tình nghĩa của hội.

Các năm qua, Hội CCB huyện đã quyên góp ủng hộ các loại quỹ: vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nạn nhân CĐDC, người tàn tật... số tiền 1,8 tỷ đồng. Trong đó, Hội đóng góp xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội" 225 triệu đồng; xóa 34 nhà tạm cho hội viên CCB (hơn 1 tỷ đồng); xây dựng mới 14 nhà nghĩa tình đồng đội (500 triệu đồng); hỗ trợ 26 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (30 triệu đồng)...

Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới,các cấp Hội CCB Lệ Thủy đã vận động hội viên tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình của từng cơ sở. Sau hơn 5 năm thực hiện, Hội CCB huyện đã vận động hàng ngàn cán bộ, hội viên đóng góp tiền của, hiến đất, tài sản, hàng rào... với tổng số quy đổi thành tiền trên 8,1 tỷ đồng và 7.338 ngày công; triển khai mô hình “đoạn đường tự quản của CCB”, tham gia thu dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự an ninh và an toàn giao thông. Kết quả này đã góp phần tích cực vào thành tích có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện đến thời điểm này và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Ngoài ra, Hội CCB huyện Lệ Thủy còn tích cực phối hợp với Cơ quan Quân sự huyện đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS, tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương, thực hiện các chế độ chính sách hậu phương quân đội; chủ động phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, vận động CCB và nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Qua đó góp phần tích cực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Công tác giáo dục truyền thốngcách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ cũng đã được các cấp Hội CCB Lệ Thủy quan tâm đúng mức. Thông qua nhiều hình thức tổ chức phong phú, sinh động như: “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Hành quân về nguồn”, “Giao lưu các thế hệ”, “Nghe thanh niên nói, nói cho thanh niên nghe”, “CCB cùng sinh hoạt chi đoàn”..., cán bộ, hội viên CCB huyện đã làm tốt vài trò cầu nối giữa các thế hệ, góp phần tích cực trong xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, thời gian tới, Hội CCB huyện Lệ Thủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tăng cường công tác giáo dục, động viên cán bộ, hội viên CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần giữ vững ổn định ở địa phương; đẩy mạnh phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương;...

Những kết quả đạt được rất quan trọng của Hội CCB huyện Lệ Thủy trong nhiệm kỳ qua là minh chứng rõ ràng nhất cho những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” được phát huy trong thời kỳ mới; qua đó góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]