VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phát huy vai trò của mô hình chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, việc triển khai mô hình điểm UBND xã (phường, thị trấn) thực hiện tốt công tác dân vận gắn với việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” đã được cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, góp phần quan trong vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, các huyện, thành phố, thị xã đã chọn 01 - 03 mô hình chỉ đạo điểm mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như huyện Lệ Thủy xây dựng và chỉ đạo triển khai tốt mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ” ở xã, thị trấn; mô hình “Dân vận khéo trong việc hướng dẫn thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng người có công với cách mạng” ở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; mô hình “Cải cách thủ tục hành chính về xây dựng phần mềm Một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến cấp huyện về lĩnh vực quản lý đất đai” ở Trung tâm Giao dịch Một cửa liên thông (trực thuộc Văn phòng HĐND & UBND huyện). Huyện Tuyên Hóa chỉ đạo mô hình “Chính quyền thân thiện” vì dân phục vụ được nhân rộng 15/20 xã, thị trấn. Thành phố Đồng Hới chỉ đạo mô hình “Công sở thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm” tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. Huyện Quảng Trạch xây dựng và chỉ đạo mô hình “Chính quyền thân thiện” tại xã Quảng Lưu, mô hình “Giải quyết tốt thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, phục vụ Nhân dân” tại Trung tâm Giao dịch Một cửa của huyện…

Thông qua các mô hình, các cấp, ngành, địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy tắc, quy định về văn hóa ứng xử, nếp sống văn minh nơi công sở và khi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền đã có nhiều biện pháp giám sát công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, phong cách ứng xử văn minh, xây dựng nền nếp ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ quy định trong hoạt động công vụ để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu hướng tới xây dựng chính quyền trong dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị cũng đã phê bình, nhắc nhở, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khảo sát địa bàn, lựa chọn phường Bắc Lý (thành phố Đồng Hới) để tổ chức xây dựng mô hình điểm của tỉnh. Sau 02 năm (2017 - 2018) triển khai thực hiện, đến nay, công tác dân vận chính quyền của phường Bắc Lý ngày được nâng cao. Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong chỉnh trang đô thị đã có nhiều mô hình phát huy tốt và có hiệu quả rõ rệt, ý thức, trách nhiệm, nội dung, phương thức công tác dân vận được nâng lên, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội trong tổ chức thực hiện, khắc phục được tình trạng trông chờ, ỷ lại Nhà nước, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Bên cạnh đó, UBND phường cũng đã xây dựng, công khai quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức; thực hiện quy chế đối thoại của cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; triển khai tốt việc cắt giảm thủ tục, thành phần hồ sơ, giảm tối đa thời gian, không chờ đủ ngày mới trả kết quả; hướng dẫn thủ tục một lần, công khai số điện thoại đường dây nóng, đặt thùng thư góp ý... Lãnh đạo UBND phường cũng thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, sắp xếp, bố trí phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Giao dịch một cửa, cử cán bộ thường xuyên tiếp nhận hồ sơ, giải quyết kịp thời, tạo thuận lợi cho Nhân dân, không có những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân. Hàng năm, phường tổ chức kiểm tra nội bộ bằng nhiều hình thức để phát hiện bất cập trong các quy định về thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ nhằm điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời chấn chỉnh, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức chủ đề của thành phố về “Tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ”…

Tuy nhiên, một số địa phương chưa xây dựng mô hình riêng theo hướng dẫn mà mô hình đã có từ trước, việc triển khai xây dựng chậm so với kế hoạch đề ra; một số mô hình hoạt động cầm chừng chưa mang lại hiệu quả cao, nhiều địa phương không chỉ đạo xây dựng mô hình điểm mà triển khai làm đại trà nên chưa rút ra được kinh nghiệm chỉ đạo, hiệu quả mô hình không cao. Bên cạnh đó, UBND và Ban Dân vận một số địa phương thiếu sự phối hợp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thường xuyên, nguồn kinh phí phục vụ công tác xây dựng mô hình điểm ở nhiều địa phương còn hạn chế đã phần nào làm ảnh hưởng đến hiệu quả xây dựng mô hình...

Thời gian tới, UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp tham mưu cho cấp ủy tăng cường tuyên truyền về công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để tạo sự thống nhất trong nhận thức, trách nhiệm, nhất là của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cơ sở về xây dựng mô hình làm tốt công tác dân vận chính quyền. Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức sơ kết đánh giá cụ thể mô hình đã xây dựng để tiếp tục đề ra biện pháp củng cố, tổ chức nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt; phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở phát huy hiệu quả của mô hình; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong xây dựng mô hình điểm, gắn việc xây dựng mô hình với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trên địa bàn…

Mai Anh

[Trở về]