VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt 08 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2294/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.  
Theo đó, có 08 quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực thi đua khen thưởng được phê duyệt, đó là: Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo chuyên đề (thời gian giải quyết TTHC 11 ngày); tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất (06 ngày); tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại (09 ngày); tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về tổng kết công tác năm (13 ngày); tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Đơn vị quyết thắng” (13 ngày); tặng thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” (13 ngày); tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua của tỉnh (13 ngày); tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh (13 ngày).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. 

N.Quý

[Trở về]