VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1).
Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người theo phương thức hỗ trợ chi trả một lần cho người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tổng kinh phí hỗ trợ của đợt này là 29.680.000 đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt, kịp thời phân bổ kinh phí cho Sở Du lịch để chi trả cho người lao động theo cơ chế hỗ trợ kinh phí quy định tại Công văn số 1470/UBND-NCVX ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh. Sở Du lịch tập trung chi trả hỗ trợ cho hướng dẫn viên theo danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

PV Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp