VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt Đề án phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng gắn với trồng rừng gỗ lớn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2025 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4246/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng gắn với trồng rừng gỗ lớn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2025 nhằm nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng trồng và phát triển lâm nghiệp bền vững về kinh tế - xã hội, môi trường; gắn kết theo chuỗi từ trồng rừng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.
Theo đó, mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2025, phát triển ổn định vùng rừng trồng nguyên liệu với diện tích gần 100.932 ha, trong đó ổn định diện tích rừng trồng cung cấp gỗ nhỏ và lâm sản ngoài gỗ hơn 84.722 ha, hình thành rừng kinh doanh gỗ lớn 16.210 ha nhằm phục vụ nhu cầu gỗ lớn cho chế biến tinh sâu; đưa năng suất rừng gỗ lớn trồng mới đạt trên 20 m3/ha/năm; phấn đấu rừng trồng mới khi đưa vào khai thác đạt trữ lượng trên 200 m3/ha/10 năm; năng suất rừng trồng chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn đạt trên 15 m3/ha/năm đối với cây sinh trưởng nhanh và 10 m3/ha/năm đối với cây sinh trưởng chậm; phấn đấu rừng trồng được chuyển hóa khi đưa vào khai thác đạt trữ lượng trên 150 m3/ha/10 năm; đưa tỷ lệ gỗ lớn (gỗ xẻ có đường kính ≥ 20 cm) vào chế biến tinh sâu từ 30 - 40% sản lượng khai thác hiện nay lên 50% vào năm 2025; góp phần tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 05%/năm trở lên; tổng sản phẩm ngành Lâm nghiệp trong tổng giá trị sản phẩm ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 25%; diện tích rừng trồng gỗ lớn được cấp Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững FSC đạt khoảng 7.000 ha.

Để hoàn thành mục tiêu của Đề án, các cấp, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh về phát triển lâm nghiệp; kiểm tra, rà soát thống kê toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời có kế hoạch giao lại cho người dân phát triển rừng theo quy định; đẩy mạnh việc liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với chủ rừng nhằm tạo thành vùng nguyên liệu có quy mô lớn, thuận lợi trong việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương xây dựng và ban hành cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phù hợp để thu hút các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng gỗ lớn, đầu tư cơ sở chế biến với công nghệ hiện đại; tạo môi trường liên kết chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất nguyên liệu, khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; ưu tiên các dự án chế biến gỗ tinh sâu, có công nghệ tiên tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh; huy động và gắn kết các nguồn lực, lồng ghép chương trình, dự án để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ phát triển rừng, trồng rừng gỗ lớn...

Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp