VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt phương án in ấn, phát hành bộ sổ tay hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/11/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4205/QĐ-UBND phê duyệt phương án in ấn, phát hành bộ sổ tay hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Việc in ấn, phát hành bộ sổ tay hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG nhằm cung cấp một cách hệ thống các kiến thức cơ bản trong quản lý và vận hành các dự án thuộc Chương trình và công tác liên quan như công tác kế hoạch, công tác theo dõi, báo cáo, công tác quản lý tài chính, công tác đấu thầu, mua sắm và hệ thống biểu mẫu liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì kiểm duyệt nội dung và tổ chức in ấn, cấp phát tài liệu theo phương án đã được phê duyệt.

Hồng Mến

[Trở về]