VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020 
 (Quang Binh Portal) - Trong 02 ngày 15 và 16/7/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Đồng Hới và UBND phường Bắc Nghĩa, UBND xã Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới) tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 200 người dân tham gia.
Hội nghị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hình sự, ma túy, an toàn giao thông, tiếp cận thông tin, phòng, chống tham nhũng, chuẩn tiếp cận pháp luật; tiến hành cấp phát tài liệu về pháp luật cho người dân nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật, từ đó tôn trọng, chấp hành nghiêm túc và góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Được biết, hội nghị nằm trong Kế hoạch số 2047/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật (năm 2020)" trên địa bàn tỉnh do Sở Tư pháp chủ động xây dựng và triển khai. Theo đó, trong năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 16 xã, phường, thị trấn nằm trong Kế hoạch, gồm: Thị trấn Quy Đạt và xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa); thị trấn Đồng Lê và xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa); xã Quảng Phương và xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch); phường Quảng Thọ và xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn); xã Đại Trạch và xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch); phường Bắc Nghĩa và xã Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới); thị trấn Quán Hàu và xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh); xã Hoa Thủy và xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy).

Đặng Hà

[Trở về]