VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Bố Trạch 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 26/5/2021, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Bố Trạch. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Bố Trạch. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra 

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, huyện Bố Trạch có 15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 16,48 tiêu chí/xã; có 03 khu dân cư kiểu mẫu và 02 vườn mẫu. Huyện đã gửi hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, công nhận xã Thanh Trạch đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Bố Trạch có 19 sản phẩm OCOP (18 sản phẩm đạt 3 sao và 01 sản phẩm đạt 4 sao). Đến thời điểm hiện tại, huyện Bố Trạch có 15 xã đạt 19 tiêu chí NTM, 03 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 05 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 02 xã đạt 05 - 09 tiêu chí; đạt bình quân 16,52 tiêu chí/xã. Về kết quả huy động các nguồn lực xây dựng NTM, tính đến tháng 05/2021, huyện Bố Trạch đã huy động được hơn 63 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương 6,7 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 54 tỷ đồng và ngân sách xã 2,5 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bố Trạch phấn đấu có thêm 06 - 07 xã đạt chuẩn NTM; 10 - 11 xã hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao; 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; nâng tổng số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 18,2 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bố Trạch, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm giúp các địa phương, đặc biệt là xã Sơn Lộc hoàn thiện những tiêu chí còn lại để cán đích NTM trong năm 2021 theo đúng kế hoạch.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Bố Trạch chú trọng tiêu chí về cơ sở sản xuất gắn với bảo vệ môi trường nông thôn; quan tâm đến tổ chức sản xuất trong các hợp tác xã. Đặc biệt, huyện cần tập trung lãnh đạo, tăng cường nguồn lực hỗ trợ xã Sơn Lộc hoàn thiện các tiêu chí NTM; quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các chủ thể có sản phẩm OCOP; huy động các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác chỉnh trang môi trường nông thôn… Đồng chí cũng đã giao trách nhiệm cho các sở, ngành tạo điều kiện, hỗ trợ xã Sơn Lộc hoàn thiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để về đích NTM theo lộ trình đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác xây dựng cơ sở hạ tầng Trường Mầm non xã Sơn Lộc 

và thăm mô hình sản xuất nấm sạch của Hợp tác xã Sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại Trường Mầm non xã Sơn Lộc và thăm mô hình sản xuất nấm sạch tại Hợp tác xã Sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh.

 N.Q

[Trở về]