VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong đoàn viên, học sinh, sinh viên 
(Quang Binh Portal) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Chương trình phối hợp hoạt động năm học 2019 - 2020. 
Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng phối hợp với Tỉnh Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; chính sách của Nhà nước thu hút nhân tài về nước làm việc đối với lưu học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; tuyên truyền, triển khai Luật Trẻ em, Đề án tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; định hướng cách sử dụng, khai thác các thông tin trên mạng xã hội, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên trường học trên các kênh thông tin của Đoàn, Đội; tuyên truyền việc triển khai Đề án đưa nội dung giáo dục quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân...; lịch sử dân tộc nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và thông qua phong trào của Đoàn, Hội, Đội...

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong cơ sở giáo dục; tăng cường xây dựng môi trường ứng xử văn hóa trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong trường học, học sinh, sinh viên; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt chào cờ; đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tổ chức Ngày hội “Nét đẹp thầy trò”, sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; triển khai Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”...

Ngoài ra, hai đơn vị cũng sẽ tổ chức các hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng về hội nhập quốc tế thông qua các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của ngành Giáo dục; “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Sáng tạo trẻ", Tri thức trẻ vì giáo dục... của Đoàn, Hội, Đội; triển khai có hiệu quả Dự án Thủ lĩnh xanh 4.0 trong các trường học, Đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022”...; tư vấn, hỗ trợ, phân luồng, định hướng nghề nghiệp, việc làm; hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong cơ sở giáo dục...

Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, học sinh, sinh viên, học viên thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội, phong trào thiếu niên, công tác giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đồng thời phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế.

N.Q
 

[Trở về]