VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tại địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 2354/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tại địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư có hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp và khi có yêu cầu đột xuất; bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; hạn chế phát sinh vụ việc khiếu kiện đông người kéo lên Trung ương và cơ quan hành chính của tỉnh trong thời gian diễn ra Kỳ họp. Thông qua đó để kịp thời xử lý tình huống khi có công dân Quảng Bình tham gia tụ tập khiếu nại, tố cáo đông người tại Thủ đô Hà Nội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng của huyện, tỉnh trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật; tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động phòng ngừa, xử lý tình huống phức tạp; thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống, dịch Covid 19, đảm bảo vừa thực hiện tốt, có hiệu quả công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để lây lan dịch bệnh tại các địa điểm tiếp công dân.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn và lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý; chủ động kiểm tra, rà soát, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là vụ việc phức tạp, vượt cấp, kéo dài; tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời vụ việc mới phát sinh đúng thẩm quyền, không để công dân khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người lên tỉnh, đến nhà riêng lãnh đạo tỉnh và ra Hà Nội để khiếu kiện; tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo; phân công lãnh đạo theo dõi địa bàn, chỉ đạo giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; kịp thời trao đổi thông tin về những trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp; thường xuyên cung cấp thông tin đến Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh về tình hình công dân khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, bức xúc để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ công tác để tiếp công dân trong thời gian diễn ra Kỳ họp; khi có công dân kéo đến trụ sở cơ quan tỉnh, cơ quan Trung ương phải khẩn trương cử Tổ công tác hướng dẫn, giải thích, vận động, đưa công dân trở về địa phương giải quyết theo thẩm quyền; có phương án ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội…

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị địa phương, nghiêm túc tổ chức thực hiện; chủ động dự báo tình hình, kịp thời giải quyết những vụ việc phức tạp, phát sinh; đồng thời kịp thời gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Dân nguyện và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

PV Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp