VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 18/5/2022 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Tính từ 06h00 ngày 17/5/2022 đến 06h00 ngày 18/5/2022, toàn tỉnh có 02 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở điều trị Covid-19...
Xem tiếp
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 17/5/2022 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Tính từ 06h00 ngày 16/5/2022 đến 06h00 ngày 17/5/2022, toàn tỉnh có 04 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở điều trị Covid-19...
Xem tiếp
Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Tiếp tục tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 803/UBND-NCVX về việc iếp tục tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 với nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Huyện Bố Trạch: Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi... Tin mới
(Quang Binh Portal) - Với chủ đề “tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm...
Xem tiếp
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 16/5/2022 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Tính từ 06h00 ngày 15/5/2022 đến 06h00 ngày 16/5/2022, toàn tỉnh có 01 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở điều trị Covid-19...
Xem tiếp
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 15/5/2022 
(Quang Binh Portal) - Tính từ 06h00 ngày 14/5/2022 đến 06h00 ngày 15/5/2022, toàn tỉnh có 04 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở điều trị Covid-19...
Xem tiếp
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 14/5/2022 
(Quang Binh Portal) - Tính từ 06h00 ngày 13/5/2022 đến 06h00 ngày 14/5/2022, toàn tỉnh có 02 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở điều trị Covid-19...
Xem tiếp
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 13/5/2022 
(Quang Binh Portal) - Tính từ 06h00 ngày 12/5/2022 đến 06h00 ngày 13/5/2022, toàn tỉnh có 01 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở điều trị Covid-19...
Xem tiếp
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 787/UBND-NCVX về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Xem tiếp
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN