Bản in     Gởi bài viết  
Phụ nữ Nam Lý làm theo lời Bác 
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Nam Lý (TP. Đồng Hới) đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thúc đẩy việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu.
Hội LHPN phường Nam Lý có 15 chi hội với hơn 2.475 hội viên. Những năm qua, hội đã tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn các chi hội trên địa bàn thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm, hội đã xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quán triệt tới từng cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN) về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của hội, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý thức tự giác của HVPN.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt gia đình, công việc xã hội, đặc biệt là trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Chị Đặng Thị Ảo, Chủ tịch Hội LHPN phường Nam Lý cho biết, để thực hiện tốt công tác vận động và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ngoài tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hội còn phát động các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các hoạt động từ thiện đến 100% các chi hội và thu hút sự hưởng ứng của cán bộ, HVPN toàn phường.


Hội LHPN phường Nam Lý (TP. Đồng Hới) thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn

Hội đã chỉ đạo các chi hội duy trì việc giúp nhau phát triển kinh tế với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả; rà soát, khảo sát, thống kê danh sách hộ phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn để theo dõi, phân công từng chi hội vận động hội viên khá giả hơn giúp đỡ về giống cây trồng, vật nuôi, ngày công lao động và nguồn vốn huy động cho hội viên.

Một trong những hoạt động “làm theo” Bác được phụ nữ Nam Lý triển khai rộng khắp và mang hiệu quả cao là mô hình “Nuôi heo đất”. Chị Ảo cho hay, từ năm 2017 đến nay, chị em phụ nữ phường Nam Lý đã tiết kiệm từ mô hình “Nuôi heo đất” gần 50 triệu đồng. Số tiền này đã được các chi hội trích ra để giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn...

Hiện tại, Hội LHPN phường Nam Lý vẫn duy trì có hiệu quả 21 nhóm tiết kiệm-tín dụng, 47 nhóm hùn vốn với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Với số tiền tiết kiệm này, các chi hội phụ nữ đã cho gần 260 lượt chị em vay để phát triển kinh tế hộ gia đình. “Hoạt động này đã góp phần làm thay đổi nhận thức trong sinh hoạt, chi tiêu tiết kiệm của chị em, đồng thời giúp nhiều hội viên có vốn đầu tư sản xuất tăng thu nhập, đưa kinh tế gia đình ngày càng phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo”, chị Ảo chia sẻ.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, HVPN đã có những thay đổi rõ rệt trong suy nghĩ và hành động. Các chi hội phụ nữ chú trọng đến hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các chị em hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách và trẻ em nghèo, cũng như quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo.

Bên cạnh việc thực hiện tốt phong trào tiết kiệm, các cấp Hội LHPN phường Nam Lý còn đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững”…

Cụ thể, Hội LHPN phường đã tập trung chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả các hoạt động: giúp phụ nữ nâng cao kiến thức về mọi mặt, hỗ trợ phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kiện cho gia đình HVPN nâng cao chất lượng cuộc sống. Để giúp các HVPN có hoàn cảnh khó khăn sớm thoát nghèo, các chị còn giúp nhau con giống, ngày công, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế, giúp nhau về đồng vốn khi khó khăn.

Trong năm 2018, đã có 2 HVPN được hỗ trợ, giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Đi đôi với việc hỗ trợ vay vốn, vận động phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Hội LHPN phường còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Việc học tập và làm theo Bác còn khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của HVPN để cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Điều đó thể hiện rõ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thông qua mô hình: “Đoạn đường tự quản”, “Thu gom rác thải”...

Hiện tại, toàn phường có 48 đoạn đường phụ nữ tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. Nói về hiệu quả hoạt động của các mô hình, tổ nhóm của phụ nữ phường Nam Lý, chị Ảo cho rằng, điều quan trọng khi thành lập các mô hình là phải xem xét xem mô hình này có phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của chị em.

Điểm chung để thu hút được các hội viên tham gia vào các mô hình là hình thức góp vốn cho HVPN vay với lãi suất thấp để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế. Chính điều này đã gắn kết chị em hơn, phát huy tinh thần đoàn kết và cũng nhờ đó đã giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn, bước đầu ổn định cuộc sống.

Về những mục tiêu trong thời gian tới, chị Ảo cho hay, Hội LHPN phường tiếp tục đẩy mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ trọng tâm của hội, để tạo sức lan tỏa trong hội viên, các tầng lớp phụ nữ và tiếp tục nhân rộng những mô hình hiện có trên địa bàn.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy tình đoàn kết trong toàn thể phụ nữ phường Nam Lý, từ đó, góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]