Bản in     Gởi bài viết  
Phương án tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10/2021 của Lãnh đạo tỉnh trong điều kiện phòng chống dịch bệnh covid-19 
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh và các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid-19 và chỉ đạo của UBND tỉnh; Văn phòng UBND lập phương án đảm bảo tổ chức Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021 của Lãnh đạo tỉnh. Cụ thể: 
1. Thời gian, địa điểm

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021 của Lãnh đạo tỉnh được tổ chức vào ngày thứ sáu, 15/10/2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh - số 06 Phan Chu Trinh, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới.

2. Thành phần mời

-Thành phần Hội đồng tiếp công dân tháng 10/2021 cơ bản giữ nguyên theo Luật Tiếp công dân và Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo phòng chống dịch, dự kiến giảm đại diện lãnh đạo những cơ quan, đơn vị không có trong thành phần theo quy định (Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Sở Xây dựng); giảm đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy (do trùng với thành phần Hội đồng tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Tỉnh ủy).

- Cụ thể, Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021 dự kiến giảm xuống còn 11/18 cơ quan, đơn vị như sau:

Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh (chủ trì), đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Đồng Hới.

- Các cơ quan, đơn vị không cử cán bộ, chuyên viên tham gia Phiên tiếp công dân định kỳ.

Lưu ý: Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia Hội đồng Tiếp công dân và các cán bộ y tế, công an bảo vệ phải đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid-19.

3. Công tác phòng chống dịch:

- Đối với công dân: Chỉ tiếp công dân ở những khu vực đảm bảo an toàn, đang áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các khu vực đang áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020).

- Đề nghị Sở Y tế: Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch: Test nhanh covid-19; khử khuẩn; đo thân nhiệt; phát khẩu trang; có phương án xử lý khi phát hiện trường hợp nghi F0.

- Ban Tiếp công dân và Phòng Quản trị Tài vụ - Văn phòng UBND tỉnh:

+ Lắp đặt vách ngăn tại khu vực đón tiếp công dân;

+ Sắp xếp, bố trí bàn ghế đảm bảo khoảng cách; bố trí các biển hướng dẫn công dân.

+ Hướng dẫn công dân giữ khoảng cách khi vào Trụ sở, khi làm thủ tục cung cấp thông tin tiếp công dân.

+ Bố trí phòng test nhanh covid-19, phòng cách ly tạm thời cho những trường hợp nghi F0.

4. Công tác đảm bảo an ninh trật tự

- Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh nhưng giảm ½ số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia.

5. Công tác khác

Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin, tuyên truyền để công dân biết, chấp hành các quy định về an toàn phòng dịch khi đến Trụ sởTiếp công dân.

Nguồn: Phương án số 3748/PA-VPUBND ngày 07/10/2021

[Trở về]