Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình: Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của các ban, ngành, MTTQ và đoàn thể, địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cơ bản giữ vững sự ổn định. Kinh tế - xã hội từng bước phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị cơ sở thường xuyên được củng cố, hoạt động có nền nếp, hiệu quả, gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, địa bàn biên giới vững mạnh.
Cụ thể, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trong thống nhất thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (QP - AN) biên giới Quốc gia trong tình hình mới; triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; phối hợp với Tổ chức di cư quốc tế (IOM) tiến hành truyền thông cộng đồng về việc không di cư trái phép bằng đường biển từ Việt Nam đến Australia (Úc). Hàng năm, tổ chức các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” kết hợp sơ kết thực hiện phong trào, gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời khen thưởng, cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào...

Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP - AN; tập trung xử lý tốt các vấn đề liên quan công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; tiến hành khảo sát, triển khai cắm biển báo khu vực biên giới theo quy định pháp luật; quan tâm đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, mở mới, nâng cấp các tuyến đường đến bản giáp biên, đường ra biên giới. UBND tỉnh và các địa phương đã cấp kinh phí, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị hơn 110 tỷ đồng để xây dựng chính quy, thực hiện nhiệm vụ QP - AN, quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp, tích cực tham mưu chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về biên giới, bảo đảm QP - AN, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong xây dựng hệ thống văn kiện, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh (QB - 19), luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống; chủ động xây dựng kế hoạch tác chiến phòng thủ, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng quyết tâm, kế hoạch bảo vệ biên giới, vùng biển, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.
Quân và dân nơi biên giới, vùng biển của tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cảnh giác, tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới, vùng biển 2.661 đợt/13.722 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; tuần tra chung 62 đợt/783 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuần tra, kết hợp giám sát nghề cá 69 đợt/15.693 lượt tàu, thuyền/107.029 lượt người; tham gia 198 đợt/1.425 lượt người phát quang đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới với tổng chiều dài hơn 1.300 km, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, các ngành, địa phương phối hợp triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản gắn tổ chức tốt hoạt động tổ tàu thuyền an toàn trên biển với hoạt động tổ đoàn kết trên biển; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi bám biển để sản xuất, tăng cường sự hiện diện dân sựđể khẳng định chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, kết hợp nắm tình hình, cung cấp thông tin tình hình cho lực lượng chức năng, sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc khi có tình huống.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành và lực lượng trên địa bàn tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, giải pháp, huy động nguồn lực xây dựng tiềm lực QP - AN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển, trong đó Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn phát huy tốt vai trò là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới, triển khai đồng bộ biện pháp công tác, cùng với lực lượng Công an tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp duy trì hiệu quả các mô hình tự quản. Thông qua các hoạt động, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng 3.972 nguồn tin, trong đó có 2.647 nguồn tin có giá trị, qua đó nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình toàn diện và có chiều sâu, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng, nhất là hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm an ninh Quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và duy trì thực hiện nghiêm Nghị định thư về biên giới, mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào; Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam, Trung Quốc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật hiện đại vào quá trình kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, cửa lạch, cảng biển, bảo đảm chặt chẽ, vừa thông thoáng tạo điều kiện cho người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua, lại biên giới, phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường QP - AN trên địa bàn tỉnh. 05 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an và Hải Quan xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên Quốc gia, trong đó có nhiều chuyên án bắt giữ với số lượng ma túy lớn góp phần quản lý, bảo vệ biên giới chặt chẽ, giữ vững an ninh Quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển.

Ngoài ra, tỉnh cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo phòng, chống và ứng phó thiên tai, phòng, chống dịch bệnh của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chính quyền và ban chỉ đạo ở các cấp luôn chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức luyện tập phương án ứng phó thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; quán triệt, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, phát huy vai trò của tập thể, tổ, hộ gia đình và từng thành viên tự quản tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, nhất là khi xảy ra các đợt bão, lụt lịch sử (tháng 10/2016 và tháng 9/2017); dịch sốt xuất huyết (năm 2019), dịch bệnh Covid-19 (năm 2020); dịch bệnh lở mồm long móng trâu, bò, dịch tả lợn... góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường, tài sản Nhà nước, Quân đội, tính mạng, sức khỏe, tài sản Nhân dân, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, giữ vững an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Công tác ngoại giao Nhân dân và công tác đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại biên phòng thường xuyên được quan tâm. Các vấn đề xảy ra trên biên giới đều được chính quyền và cơ quan chức năng của hai bên quan tâm hợp tác, phối hợp giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền Quốc gia và thực hiện tốt Hiệp định về biên giới Việt Nam - Lào, thỏa thuận cấp cao giữa hai bên về “Thỏa thuận giải quyết vấn đề về người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào” bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Lực lượng vũ trang hai bên thường xuyên duy trì chế độ hội đàm, trao đổi thông tin và phối hợp tuần tra song phương bảo vệ biên giới, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền vận động Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm hiệp định, quy chế biên giới, văn kiện pháp lý đã tham gia ký kết...
Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể phải vào cuộc quyết liệt, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân tiếp tục tổ chức, duy trì hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp, huy động nguồn lực xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh; thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách, quyết định công nhận và có chính sách ưu tiên, hỗ trợ đối với tập thể, hộ gia đình tham gia phong trào phù hợp với tình hình địa phương; thực hiện tốt công tác ngoại giao Nhân dân, đối ngoại quân sự, biên phòng, thúc đẩy giao lưu Nhân dân hai bên biên giới…

Hồng Mến

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN