VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh tập hợp 1.164 điểm có độ cao địa hình trùng với giá trị mực nước triều cao trung bình nhiều năm. Cụ thể, huyện Quảng Trạch với 254 điểm trên địa bàn 05 xã Quảng Đông, Quảng Phú, Cảnh Dương, Quảng Hưng, Quảng Xuân; thị xã Ba Đồn với 87 điểm trên địa bàn 02 phường Quảng Phúc, Quảng Thọ; huyện Bố Trạch với 225 điểm trên địa bàn 06 xã Thanh Trạch, Hải Phú, Đức Trạch, Trung Trạch, Đại Trạch, Nhân Trạch; thành phố Đồng Hới với 166 điểm trên địa bàn 03 xã, phường Quang Phú, Hải Thành, Bảo Ninh; huyện Quảng Ninh với 253 điểm trên địa bàn xã Hải Ninh; huyện Lệ Thủy với 179 điểm trên địa bàn 02 xã Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy.

Các điểm có độ cao địa hình trùng với giá trị mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh được xác định theo hệ tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30) với tỷ lệ 1:10.000.

Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm là cơ sở để Quảng Bình thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định pháp luật.

Hồng Mến

[Trở về]