VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình: Nỗ lực giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 3 năm liên tiếp

(Website Quảng Bình) - Ngày 02/4/2014, tại Lễ công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2013, tỉnh Quảng Bình tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về Chỉ số PAPI do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) tổ chức.


Lễ công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2013 (Nguồn: Báo Công Thương)

Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Quảng Bình dẫn đầu cả nước về Chỉ số PAPI và trở thành địa phương duy nhất nằm trong nhóm tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất ở 06 chỉ số nội dung, cụ thể là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công. Với nhiều biện pháp cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, ngay từ năm 2012, các bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, huyện, xã của Quảng Bình được bổ sung hoàn thiện và cập nhật các thay đổi kịp thời một cách công khai, minh bạch trên Trang thông tin điện tử của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại lên 7/7 huyện và phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông tại UBND xã Bảo Ninh, phường Bắc Lý (thành phố Đồng Hới). Đặc biệt, các lĩnh vực như: Thông tin tiếp cận đất đai, đấu thầu, mua sắm công; văn bản mới ban hành; kết quả xử lý đơn thư, khiếu nại, phản ánh tố cáo; giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu; một số loại phí, lệ phí, giá cước trên địa bàn tỉnh... cũng được cập nhật đầy đủ, liên tục. Ngoài ra, tỉnh còn rất chú trọng xây dựng, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Được biết, Chỉ số PAPI là nguồn dữ liệu để các cấp, ngành ở Trung ương và địa phương sử dụng nhằm theo dõi quá trình thực thi chính sách, từ đó đưa ra những biện pháp cải thiện kịp thời. Kể từ khi bắt đầu thực hiện thí điểm năm 2009 đến nay, PAPI được thực hiện trên quy mô toàn quốc và đã trở thành bộ chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh lớn nhất ở Việt Nam, trong đó, người dân đóng vai trò là chủ thể của hoạt động theo dõi và giám sát hiệu quả ở cấp tỉnh.

Minh Huyền

[Trở về]