VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp tập trung vào các nhiệm vụ, đó là: Phát triển, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, năng suất và chất lượng rừng trồng, trọng tâm là đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn; cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt; thực hiện tốt công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp…

Trong quá trình triển khai Đề án tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách để hỗ trợ thực hiện, đặc biệt là quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 75//2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhìn chung, các địa phương, đơn vị của tỉnh đã nhận thức được tầm quan trọng và nội dung của Đề án tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp theo hướng nâng giá trị gia tăng, phát triển bền vững, từ đó có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp. Một số địa phương đã xác định phát triển rừng trồng là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền nên có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp như: Hỗ trợ giống cây trồng, công tác quy hoạch, xác định đối tượng đất đưa vào trồng rừng… Thông qua việc quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng có tính bền vững gắn với nâng cao chất lượng rừng tự nhiên đã góp phần duy trì và tăng độ che phủ của rừng trên địa bàn ở mức cao so với toàn quốc. Mặc dù diện tích rừng trồng bị thiệt hại do thiên tai nhưng độ che phủ của rừng vẫn đạt 67%, đứng thứ hai toàn quốc.

Để nâng cao năng suất giá trị rừng trồng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 cơ sở nuôi cấy mô và vườn ươm sản xuất cây keo lai nuôi cấy mô với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng, công suất đạt 07 triệu cây/năm. Diện tích rừng trồng của tỉnh đạt trên 116.000 ha, tăng 24.000 ha so với vài năm trước. Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng gắn với quy hoạch phát triển rừng gỗ lớn; tiếp tục quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; thực hiện giải pháp kỹ thuật lâm sinh để nâng cao chất lượng, trữ lượng rừng tự nhiên, phát triển, khai thác hợp lý các loại lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, duy trì ổn định độ che phủ rừng ở mức 68,5%. Mặt khác, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác sản xuất, duy trì ổn định diện tích rừng trồng đạt 115.000 ha, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2020 diện tích rừng trồng gỗ lớn đạt 6.000 ha, cấp Chứng chỉ bền vững (FSC) cho khoảng 1.000 - 2.000 ha rừng trồng, đưa năng suất rừng trồng mới đạt từ 18 – 20 m3/ha/năm; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống, nhất là nhân giống bằng nuôi cấy mô, từng bước đưa vào khảo nghiệm các loài cây gỗ lớn gắn với chế biến tinh sâu đồ gỗ xuất khẩu...

Giải pháp để thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp ở tỉnh ta vẫn là tập trung tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; quy hoạch 03 loại rừng theo hướng điều chỉnh chuyển diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu sang sản xuất; xây dựng Đề án trồng rừng gỗ lớn đến năm 2025 nhằm định hướng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích trồng cao su kém hiệu quả để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp nói chung và lâm nghiệp nói riêng.

Trọng Lãnh (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn