VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu theo Quyết định số 2053-QĐ/TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 28/10/2016, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh trong sản xuất nông nghiệp, cụ thể: Áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa cải tiến SRI cho bà con nông dân trồng lúa nhằm giảm phát thải các loại khí nhà kính (CO2, CO, CH4) bằng việc áp dụng kỹ thuật tưới khô ướt xen kẽ cho lúa; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, xử lý chất thải bằng biện pháp sinh học, sử dụng men vi sinh nhằm hạn chế mùi hôi, giảm khí thải; đồng thời xây dựng, triển khai chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cacbon rừng như xây dựng Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cacbon rừng” tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016 - 2020.

Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ xây dựng chính sách, nâng cao năng lực kỹ thuật, quản lý và vận hành REDD+ ở cấp địa phương; tổ chức cuộc họp, hội thảo tham vấn, tập huấn về các lĩnh vực giới thiệu dự án kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn năng suất cao, khôi phục tu bổ rừng tự nhiên; tập huấn kỹ thuật thực hiện giám sát rừng bằng máy tính bảng cho cán bộ quản lý rừng các cấp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện dự án bảo vệ 4.600 ha rừng và phát triển rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2020; trồng mới 1.410 ha rừng phòng hộ ven biển, 2.689 ha rừng phòng hộ đầu nguồn giai đoạn từ năm 2016 - 2020; bảo vệ rừng đầu nguồn với diện tích 117.700 ha; xây dựng, triển khai thực hiện 22 mô hình và 01 chương trình khuyến nông nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với tổng kinh phí khoảng 4,053 tỷ đồng; đồng thời triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2010 - 2020; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và lồng ghép Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo ở địa phương vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025; quy hoạch năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.
Mặt khác, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch ngành dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu chú trọng đến các ngành và vùng trọng điểm ở khu vực biên giới, khu vực ven biển, Quy hoạch vùng dân cư, đô thị và sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, tái định cư ven biển và hải đảo dựa trên cơ sở kịch bản nước biển dâng; tiếp tục triển khai lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào trong chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, chương trình ưu tiên cho đầu tư phát triển; thúc đẩy sử dụng tiết kiệm năng lượng, phát triển sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin về xây dựng, thực hiện chính sách và triển khai các nội dung cơ bản của chiến lược, chính sách về biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris của tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan xảy ra mức độ ngày càng nghiêm trọng, thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp; hạn hán kéo dài trong năm 2019 gây thiếu nước cục bộ cho một số vùng; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản xuất hiện ở nhiều địa phương trong tỉnh, diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan; ngân sách đầu tư cho chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu chưa đáp ứng yêu cầu; các hoạt động phòng, chống thiên tai còn thiếu tính chuyên nghiệp, năng lực cứu hộ, cứu nạn còn hạn chế; hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính chưa được đẩy mạnh đúng mức; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo vẫn chưa được phát triển, sử dụng tương xứng với tiềm năng; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân theo chuỗi giá trị chưa đủ sức hấp dẫn để các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh; lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh còn mỏng, kinh phí hỗ trợ đầu tư bảo vệ rừng hạn hẹp.

Trong thời gian tưới, tỉnh chỉ đạo các ngành triển khai nghiên cứu và ứng dụng một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu như: Thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020, dự kiến toàn tỉnh sẽ trồng khoảng 2.700 ha, khoán bảo vệ rừng bình quân trên 100.000 ha; đưa ra một số biện pháp kỹ thuật theo hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI) phù hợp với biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa tại Quảng Bình; nghiên cứu các điều kiện về khí hậu và môi trường trong hang động Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch bền vững; sử dụng xe 04 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ khách du lịch tại các khu tham quan, du lịch để giảm lượng khí thải phát ra môi trường gây nên hiệu ứng nhà kính; điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình; xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển và các công trình thoát nước, làm vệ sinh khơi thông dòng chảy đảm bảo an toàn, tăng khả năng tiêu thoát nước. Ngoài ra, tỉnh vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức cá nhân hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế cùng tham gia sử dụng tiết kiệm năng lượng, nguồn nguyên liệu sạch thân thiện với môi trường nhằm làm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu; chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trong khu công nghiệp, khu kinh tế; nâng cấp, củng cố đê, kè ven sông, ven biển, cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị và bảo vệ môi trường bảo đảm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tăng cường khả năng tiêu thoát nước mưa ở các vùng đồng bằng, ven biển và các vùng đất thấp ven sông; xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông tránh lũ nhằm đáp ứng nhu cầu cứu hộ, cứu nạn, di dân tới vùng an toàn khi có thiên tai xảy ra.

Đặng Hà

[Trở về]