VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình: Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1129/KH-UBND tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”.
Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cá nhân, doanh nghiệp có sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc Cuộc thi). Các đối tượng tham gia không hạn chế về độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, giới tính.

Hình thức dự thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.

Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính như: Sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Cuộc thi dự kiến được tổ chức trong tháng 7 - 10/2019; công bố kết quả và trao giải trong tháng 11/2019. Sẽ có 06 giải dành cho các tập thể (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba) và giải tập thể giành cho đơn vị có nhiều bài dự thi đạt giải, có khả năng áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung, của cơ quan, đơn vị nói riêng; 16 giải cá nhân (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích) và giải cá nhân giành cho các bài dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả.

Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính đến với Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần cải thiện Chỉ số PCI, PAPI, PAR-INDEX, SIPAS trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Hồng Mến

[Trở về]