VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Ninh: “Đoàn kết - Đổi mới - Tiến lên” 
(Quang Binh Portal) - “Đoàn kết - Đổi mới - Tiến lên” là câu khẩu hiệu được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Ninh chọn làm phương châm hành động trong ngày đầu tái lập huyện. Ngày 01/6/1990, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã có Quyết định số 190/QĐ-HĐBT chia tách huyện Lệ Ninh thành hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; ngày 01/7/1990, huyện Quảng Ninh được tái lập, trở lại với tên gọi của chính mình.
Nhớ lại 29 năm trước, ngày trở về phải đối mặt với bộn bề khó khăn, thử thách. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; cơ sở hạ tầng lạc hậu, thiếu thốn; đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn. Trong bộn bề những ngày đầu mới thành lập, huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai những giải pháp để ổn định và định hướng về sự phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.
Xác định nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ từ huyện đến tận thôn, bản phục vụ đời sống Nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Ninh đề ra khẩu hiệu ngay từ đầu “Đoàn kết - Đổi mới - Tiến lên”, xây dựng 08 cốt vật chất “Đồng - Đồi - Điện - Đường - Xưởng - Trường - Trạm -Chợ” gắn với xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh với 08 cốt chính trị “Huyện - Xã - Thôn - Chi bộ - Hộ - Hợp - Hội - Đoàn” tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng huyện ổn định và phát triển.

Sau 29 năm tái lập, Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội... Theo báo cáo kết quả gần 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 8,1%/năm; kinh doanh dịch vụ tăng 13,4%/năm; giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 2,7%/năm. Toàn huyện có 1.100 ha có thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm. Giữ vững ổn định sản lượng lương thực hàng năm và đến năm 2018, tổng sản lượng lương thực đạt 50.086 tấn, thu ngân sách trên địa bàn đạt 134 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,6 triệu đồng/người/năm...

Các chỉ tiêu về xã hội, môi trường đều đạt khá: Toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 3.650 lao động/năm; 75% lao động qua đào tạo, trong đó có 42% lao động được đào tạo nghề; hộ nghèo giảm xuống còn 3,2%, hộ cận nghèo 5,2%; dân số tăng tự nhiên 0,88%; người tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; hộ nông thôn dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 94,2%; che phủ rừng đạt 71% … Đến nay, toàn huyện có 09 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tổng số tiêu chí nông thôn mới của 14 xã đạt 16,64 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Nét nổi bật về bức tranh kinh tế huyện nhà trong gần 03 thập kỷ qua là cùng với việc duy trì phát triển ổn định giá trị sản xuất nông - lâm - ngư - nghiệp, huyện đã xây dựng được các cụm công nghiệp, cụm làng nghề như: Cụm công nghiệp Áng Sơn (Vạn Ninh); cụm công nghiệp, làng nghề Tây Bắc thị trấn Quán Hàu; Nhà máy Xi măng Vạn Ninh thuộc Tổng Công ty Vicem Hải Vân công suất 50 vạn tấn/năm; Nhà máy May S&D thuộc Tổng Công ty May 10; Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Long Giang và Nhà máy Gạch Tuynen Vĩnh Ninh hoạt động hiệu quả góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 2.000 lao động với mức thu nhập ổn định. Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn từng bước phát triển.

Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện cả về mạng lưới trường lớp, số lượng và chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm và có nhiều tiến bộ; mạng lưới y tế từ huyện đến tận thôn, bản, tiểu khu được đầu tư xây dựng cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì; quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự chuyển biến tích cực, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động góp phần thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

29 năm đổi mới và phát triển, Quảng Ninh tự hào trước những thành tựu to lớn cùng với sự đổi thay toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Để tiếp tục xây dựng một Quảng Ninh phát triển toàn diện và vững chắc, trong thời gian tới, huyện ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; khai thác tốt các thế mạnh, tiềm năng, lợi thế hiện có của huyện, như: Dệt may du lịch, công nghiệp sạch... ít tác động đến môi trường sinh thái; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo động lực phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế và có tỷ trọng lớn như sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, chế biến nông - lâm - thủy sản; phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân 18%/năm và đến năm 2020 tỷ trọng công nghiệp chiếm 45% trong cơ cấu kinh tế của huyện…

Song song với việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, huyện chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng...

Phát huy truyền thống quê hương Quảng Ninh anh hùng và những thành tựu đạt được trong 29 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Ninh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không ngừng đổi mới, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh vững mạnh, hòa nhịp cùng tỉnh Quảng Bình và cả nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hà Ngọc Khang - Đài TTTH Quảng Ninh

[Trở về]