VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Ninh nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở 
(Quang Binh Portal) - Bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Trên địa bàn huyện, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng đã tạo chuyển biến tích cực sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và trong các tầng lớp Nhân dân. Năm 2021, trên địa bàn có 24.949/27.104 hộ gia đình đăng ký Danh hiệu văn hóa, đạt 92%, có 102/112 thôn, bản, tổ dân phố đăng ký danh hiệu văn hóa đạt 91,1%, có 81/98 cơ quan đăng ký danh hiệu văn hóa đạt 82,6%. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đã được triển khai tích cực. Lễ hội “Trỉa lúa của người Bru Vân Kiều” xã Trường Sơn được công bố Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; lập hồ sơ đề nghị công nhận lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là Di sản phi vật thể cấp Quốc gia.

Ngoài ra, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cũng được quan tâm, chú trọng. Toàn huyện đã hoàn thành 04 nội dung thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục - Thể thao huyện lần thứ VII gồm các môn: Leo núi, bóng chuyền Nam, việt dã và cầu lông; có 09 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao cấp cơ sở; hỗ trợ các địa phương xây dựng tủ sách và tổ chức Ngày sách năm 2021 thành công; sưu tầm thêm 55 hiện vật, tư liệu lịch sử, nâng tổng số hiện vật trưng bày tại nhà truyền thống huyện trên 300 hiện vật…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao bị tạm dừng hoặc cắt giảm quy mô để phòng dịch bệnh như: Hoãn tổ chức liên hoan văn nghệ cho các đơn vị đạt Danh hiệu văn hóa 05 năm liên tục, Lễ hội Chùa Thần Đinh năm 2021, Giải cờ tướng, Lễ hội Rằm tháng Giêng, Đại hội Đại hội Thể dục - Thể thao tại các xã và một số môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Đại hội Thể dục - Thể thao huyện. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở còn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của người dân. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, đảm bảo an toàn thông tin.

Thời gian tới, huyện tiếp tục bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với tình hình thực tế, nhất là tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Đại hội Thể dục - Thể thao ở cơ sở và Đại hội Đại hội Thể dục - Thể thao huyện lần thứ VII năm 2021; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động văn hóa, dịch vụ trên địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở; phối hợp với Sở Văn hóa -Thể thao xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội đua thuyển trên sông Nhật Lệ”; xuất bản tập sách “Di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa huyện Quảng Ninh; tổ chức Lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội lấp lỗ (trỉa lúa) của đồng bào Bru - Vân Kiều; xây dựng kế hoạch tổ chức tốt nhiều hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị với quy mô phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh.

PV Minh Huyền

[Trở về]