VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Ninh phấn đấu giảm tỷ lệ 2,3%, hộ cận nghèo giảm 2,5%, giải quyết việc làm cho 3.700 lao động 
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quảng Ninh, hiện nay, trên địa bàn huyện có 26.652 hộ, trong đó có 1.665 hộ nghèo, chiếm 6,25% và 1.855 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,96%.
Năm 2019, huyện Quảng Ninh phấn đấu giảm 612 hộ nghèo, giảm 2,3% và 667 hộ cận nghèo, giảm 2,5%; giải quyết việc làm cho 3.700 lao động. Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 3,95%, hộ cần nghèo 4,46%.

Để đạt được chỉ tiêu đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã họp bàn, triển khai các giải pháp nhằm tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn; đồng thời giao chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm mới cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ngọc Khang (Đài TT-TH Quảng Ninh)

[Trở về]