VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Ninh: Tổng sản lượng lương thực vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra 
(Quang Binh Portal) - Thành công từ công tác dồn điền đổi thửa và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên năm 2018, huyện Quảng Ninh có tổng sản lượng lương thực vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
Năm 2018, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh tiếp tục được mùa khá toàn diện, nhất là đối với trồng trọt. Diện tích sản xuất các loại cây trồng hàng năm 11.176 héc ta, chủ yếu là cây lúa. Tổng sản lượng lương thực đạt 50.106 tấn, tăng 666 tấn so với cùng kỳ năm 2017, vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra 106 tấn.

Có được kết quả đó là nhờ UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, định hướng sản xuất đảm bảo kế hoạch, thời vụ; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, mở rộng diện tích lúa chất lượng, cánh đồng lớn và canh tác lúa cải tiến, thực hiện các mô hình chuyển đổi cây trồng phù hợp. Bên cạnh đó, huyện cũng chủ động kiểm tra, kiểm soát, phòng trừ sâu bệnh, chuột hại và thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp…

Ngọc Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

[Trở về]