Bản in     Gởi bài viết  
Quy định 04 mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, nước dùng cho sinh hoạt từ 01 - 10 m3 đầu tiên có giá 7.000 đồng/m3; từ trên 10 - 20 m3 có giá 8.700 đồng/m3; từ trên 20 - 30 m3 có giá 9.7000 đồng/m3 và trên 30 m3 có giá 10.400 đồng/m3.

Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí chuyển đổi sở hữu đồng hồ đo nước, chi phí ngõ khởi thủy lắp đặt cho khách hàng, phí nước thải công nghiệp, chi phí dịch vụ bảo vệ môi trường rừng (52 đồng/m3), thuế tài nguyên nước, chi phí giám sát môi trường, chi phí nước thô đầu vào được cơ cấu trong giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch lấy từ các công trình thủy lợi (350 đồng/m3); không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được áp dụng kể từ ngày 13/6/2021.

Mai Anh

 

[Trở về]