VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHÂN LOẠI ĐƯỜNG, VỊ TRÍ KHU VỰC ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014

 

1. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại thành phố Đồng Hới.

- Phân loại đường phố                                                                    ( Download)

- Phân loại khu vực, vị trí đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp vùng ven đô thị, đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp.

2. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Minh Hóa.      ( Download)

3. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Tuyên Hóa.    ( Download)

4. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Quảng Trạch. ( Download)

5. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Bố Trạch.       ( Download)

6. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Quảng Ninh.   ( Download)

7. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại huyện Lệ Thủy.        ( Download)

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN